Xã đạt nông thôn mới, thầy cô còn được hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn?

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nhận được băn khoăn của một giáo viên công tác tại trường cấp 2+3 đóng trên địa bàn của ấp An Hiệp xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh kiên Giang.

Giáo viên này cho hay, An Hiệp là ấp đặc biệt khó khăn được công nhận tại Quyết định 582/QĐ-TTg, cán bộ giáo viên của nhà trường được hưởng các chế độ chính sách của vùng đặc biệt khó khăn đến hết tháng 12 năm 2020.

Tháng 1 năm 2021, Sở Tài chính Kiên Giang có công văn số 41 ngày 12/1/2021 yêu cầu tạm dừng thực hiện chế độ chính sách vùng đặc biệt khó khăn chờ quyết định công nhận mới của chính phủ (giai đoạn 2021-2025), do đó Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang yêu cầu trường dừng thực hiện chế độ cho cán bộ giáo viên.

Đến ngày 22 tháng 1 năm 2021, Sở Tài chính Kiên Giang có công văn 141 tiếp tục cho hưởng các chế độ chính sách của vùng đặc biệt khó khăn căn cứ theo Quyết định 72/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ.

Tuy nhiên Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang lại căn cứ Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc công nhận đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn không cho cán bộ giáo viên trường tôi tiếp tục hưởng chế độ chính sách của vùng khó khăn với lý do: “Xã đạt nông thôn mới nên không được hưởng” (Xin nói rõ hơn là theo quyết định 1010 thì xã Định An là xã loại II đạt chuẩn nông thôn mới nên không được công nhận là xã khó khăn).

Với nội dung như trên, xin được hỏi toà soạn:

1. Theo Quyết Định 582/QĐ-TTg thì ấp An Hiệp của xã Định An là ấp đặc biệt khó khăn có tên trong danh sách kèm theo.

2. Theo Quyết định 1010/QĐ-TTg thì xã Định An không được công nhận xã khó khăn do là xã loại II đạt chuẩn nông thôn mới.

Vậy Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Kiên Giang căn cứ Quyết định 1010 không tiếp tục cho cán bộ giáo viên trường tôi được tiếp tục hưởng chế độ chính sách vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 72/QĐ-TTg là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ với Luật sư Nguyễn Thành Nam – Công ty Luật Gattaca (Gattaca Law) và được hướng dẫn như sau:

Theo quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 thì xã Định An thuộc xã loại II và có 1 thôn đặc biệt khó khăn (không nêu tên cụ thể là ấp An Hiệp).

Luật sư Nguyễn Thành Nam – Công ty Luật Gattaca (Gattaca Law) (ảnh: NVCC)

Theo quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn thì xã Định An không còn là xã thuộc vùng khó khăn do xã Định An là xã loại II đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý, quyết định 1010/QĐ-TTg chỉ quy định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, chứ không quy định về đơn vị hành chính cấp thôn đặc biệt khó khăn.

Do đó, nếu ấp An Hiệp được xác định là thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582 nêu trên thì nó không chịu sự điều chỉnh của Quyết định 1010/QĐ-TTg.

Theo quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi tiếp tục được hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành thì: các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

(*) Thông tin tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/xa-dat-nong-thon-moi-thay-co-con-duoc-huong-chinh-sach-vung-dac-biet-kho-khan-post215827.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *