Vụ việc tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc bao giờ được giải quyết triệt để?

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, sự việc tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) xảy ra việc lùm xùm suốt một thời gian dài nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 28/10/2020, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 1294/UBND-TD về việc chuyển đơn và chỉ đạo Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến giáo viên của nhà trường.

Theo đó, kết thúc năm học 2019 – 2020, bà Nguyễn Thị Xuyến đã có đơn khiếu nại kết quả đánh giá phân loai viên chức năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trung học cơ sở Ngư Lộc không đảm bảo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ.

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuyến cho biết, sáng ngày 10/7/2020, họp hội đồng sư phạm, Hiệu trưởng Nguyễn Thái Sơn cho biết bà Xuyến và giáo viên Hoàng Văn Huy chưa xếp loại vì đang kỷ luật.

Tuy nhiên, đến ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Xuyến nhận được tin nhắn xếp loại cô không khoàn thành nhiệm vụ còn giáo viên Hoàng Văn Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ ngày 10/7 chưa hề có thêm một cuộc họp nào.

Theo quy định, tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.

Thế nhưng bà Xuyến chỉ nhận đươc kết quả xếp loại giáo viên của mình bằng thông báo tin nhắn qua hệ thống vnEdu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không giải quyết đơn khiếu nại của bà Xuyến.

Bà Xuyến đã gửi đơn khiếu nại đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc.

Các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc yêu cầu Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc giải quyết các vấn đề kỷ luật đối với giáo viên Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: LC

Ngày 6/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có công văn số 164/GDHL yêu cầu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc tổ chức đánh giá xếp loại viên chức trường Trung học cơ sở Ngư Lộc theo đúng quy trình của nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức. Báo cáo quy trình, kết quả đánh giá xếp loại về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc trước ngày 12/8/2020.

Tuy nhiên, Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không tổ chức đánh giá lại, không xếp loại lại bất kỳ cán bộ công chức viên chức nào.

Trong đó, dù có đến 2 kết luận là kết luận số 39/KL-UBND ngày 29/5/2020 và kết luận ố 85/KL-UBND ngày 13/8/2020 đều chỉ ra rất nhiều sai phạm nhưng ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng nhà trường vẫn tự nhận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 19/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 175/GDHL phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không nghiêm túc thực hiện công văn số 164/GDHL và Phòng Giáo dục và Đào tạo Hậu Lộc không công nhận kết quả xếp loại viên chức mà trường Trung học cơ sở Hậu Lộc đã báo cáo.

Dù đã có chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo nhưng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn không xếp loại lại giáo viên năm học 2019 – 2020.

Hiệu trưởng trường Ngư Lộc bị truy thu hơn 53 triệu đồng tiền đứng lớp gian dối
Hiệu trưởng trường Ngư Lộc bị truy thu hơn 53 triệu đồng tiền đứng lớp gian dối

Trong văn bản mà Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc gửi đến trường Trung học cơ sở Ngư Lộc nêu rõ:

“Chủ tịch UBND huyện phê bình Hiệu trưởng trường THCS Ngư Lộc trong việc chậm giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến đã được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết tai văn bản số 1063/UBND-TD ngày 31/8/2020 về việc giao tham mưu giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường THCS Ngư Lộc để bà Xuyến tiếp tục gửi đơn vượt cấp và có ý kiến phản ánh với Bí thư Huyện ủy tại buổi tiếp công dân ngày 20/10/2020”.

Cũng trong văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã yêu cầu Hiệu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện giải quyết đơn khiếu nại của bà Xuyến đúng quy định của pháp luật, có văn bản trả lời bà Xuyến, báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 10/11/2020.

Cũng trong ngày 03/11, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có văn bản số 1327/UBND-TD về việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến liên quan đến kỷ luật với viên chức.

Công văn phê bình của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn. Ảnh: Cô Nguyễn Thị Xuyến cung cấp

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc giải quyết đơn khiếu nại của bà Xuyến về kỷ luật viên chức trường ngày 18/11/2020.

Sự việc ông Nguyễn Thái Sơn – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc xếp loại viên chức đối với bà Nguyễn Thị Xuyến không theo quy định nào khiến bà Xuyến cho rằng bị trù dập bởi đã tố cáo các tiêu cực xảy ra tại trường.

Sai phạm liên tiếp, Hiệu trưởng Trường Ngư Lộc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ
Sai phạm liên tiếp, Hiệu trưởng Trường Ngư Lộc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm học 2018 -2019, bà Nguyễn Thị Xuyến cũng bị Hiệu trưởng Nguyễn Thái Sơn: “không ghi nhận đồng chí Xuyến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019”.

Với sự vào cuộc chỉ đạo của Bí thư huyện Hậu Lộc, việc hạ thi đua của ông Nguyễn Thái Sơn đối với bà Nguyễn Thị Xuyến mới chấm dứt.

Từ những tố cáo sai phạm của bà Nguyễn Thị Xuyến, ông Nguyễn Thái Sơn – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã bị truy thu 53.818.000 đồng tiền dạy thêm không đúng quy định và phải nộp lại ngân sách nhà nước.

Ngoài việc phải thu lại tiền gian dối đã nhận, ông Nguyễn Thái Sơn với tư cách là người đứng đầu đơn vị giáo dục nhưng bị Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ ra các sai phạm bằng các từ ngữ như “chưa nằm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ làm việc của giáo viên”, “không nắm vững các quy định hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh”…

Với những sai phạm mắc phải, ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Thái Sơn vẫn được ông Nguyễn Văn Luệ lúc đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng. Chỉ 3 ngày sau, ngày 04/9/2020, huyện Hậu Lộc có chủ tịch Ủy ban nhân huyện mới là ông Nguyễn Minh Hoàng.

Sau 1 tháng 10 ngày, ngày 9/10, ông Nguyễn Minh Hoàng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thái Sơn với hình thức kỷ luật là khiển trách.

Trần Phương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/vu-viec-tai-truong-trung-hoc-co-so-ngu-loc-bao-gio-duoc-giai-quyet-triet-de-post213464.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *