Ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Dược sở hữu 195 bài báo khoa học

Ông Nguyễn Đức Tuấn sinh năm 1969, hiện là Phó Trưởng Khoa Dược, Trưởng Bộ môn Phân tích – Kiểm nghiệm của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là một người con của quê hương Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 23 tuổi, ông tốt nghiệp ngành Dược, chuyên ngành Dược sĩ đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1992, ông bắt đầu làm trợ giảng tại Bộ môn Sinh hóa, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1997, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích – Kiểm nghiệm của Đại học Innsbruck, Cộng hòa Áo.

Năm 2007, ông giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Phân tích – Kiểm nghiệm, Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2012 đến năm 2017, ông Nguyễn Đức Tuấn là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Ông cũng từng giữ chức vụ Trưởng Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Giảng viên Nguyễn Đức Tuấn được công nhận chức danh phó giáo sư ngày 19 tháng 10 năm 2005 ngành Dược học.

Ông Nguyễn Đức Tuấn (bên phải) là một trong hai ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư ngành dược năm 2020 (Ảnh: Website Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học – Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh)

Ông Nguyễn Đức Tuấn đã có nhiều nghiên cứu khoa học quan trọng, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến Ứng dụng các phương pháp hóa lý để phân tích dược chất và chất chuyển hóa trong dịch sinh học, thuốc đa thành phần, dược liệu và thuốc dược liệu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các chất ngụy tạo; Tổng hợp và thiết lập chất đối chiếu để ứng dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan; Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tác nhân quang hoạt để ứng dụng trong phân tích các dược chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản.

Giảng viên tài năng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 44 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, 1 luận văn tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa II và 15 luận văn tốt nghiệp Dược sĩ Chuyên khoa I.

Ông đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố (Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), 41 đề tài cấp cơ sở (Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh), Tham gia nghiên cứu chính 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã nghiệm thu.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Tuấn sở hữu 195 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ông cũng là một trong những giảng viên nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng ý nghĩa như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2019); Giải nhất tại Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVIII tại Đà Nẵng (2016); Giấy chứng nhận đạt giải nhất báo cáo thuyết trình tại Hội nghị ASEAN PharmNET I (2015); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (2014); Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân (2013); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2011 – 2012; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” (2012);…

Về công tác đào tạo, ông là một giảng viên có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện đề tài tốt nghiệp (khóa luận, luận văn, luận án).

Ông Nguyễn Đức Tuấn cũng là một trong những thành viên có nhiều đóng góp cho hoạt động lập kế hoạch, tổ chức quá trình dạy học và giáo dục giúp cho Khoa Dược và Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo và công tác đảm bảo chất lượng.

Giảng viên Nguyễn Đức Tuấn áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, khai thác, phát triển học liệu, phương tiện dạy học hiệu quả, phù hợp với người học. Ông sử dụng các công cụ, phương pháp đánh giá đúng quy định, hỗ trợ sinh viên và học viên sau đại học tiến bộ trong quá trình học tập và nghiên cứu; Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên và học viên sau đại học trong quá trình học tập, nghiên cứu và hướng nghiệp.

Đặc biệt, đề tài cấp thành phố “Xây dựng và ứng dụng các quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu thuộc các nhóm clor hữu cơ, lân hữu cơ, cúc tổng hợp và carbamat thường sử dụng trên rau bằng phương pháp HPLC và GC” của ông Nguyễn Đức Tuấn đã được chuyển giao ba quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm carbamat, nhóm lân hữu cơ, nhóm clor hữu cơ và cúc tổng hợp thường sử dụng trên rau cho Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là thành viên của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa Dược từ năm 2015 – 2020, tham gia xây dựng chương trình đào tạo định hướng chuyên ngành Kiểm tra chất lượng thuốc. Các công trình nghiên cứu về tổng hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm tạp chất trong nguyên liệu và thành phẩm thuốc của ông đã được ứng dụng để xây dựng một môn học mới “Kiểm nghiệm tạp chất liên quan” giảng dạy cho sinh viên năm cuối chọn định hướng chuyên ngành Kiểm tra chất lượng thuốc.

Đây là nội dung mới, lần đầu tiên được giảng dạy tại Khoa Dược và các trường đại học có đào tạo dược sĩ trong nước. Kiểm nghiệm tạp chất là một vấn đề hiện nay đang được Cục Quản lý Dược và các cơ sở sản xuất thuốc trong nước quan tâm trong công tác kiểm tra chất lượng thuốc tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng thuốc được sản xuất trong nước.

Ông cũng là thành viên tham gia biên soạn đề án mở ngành Tổ chức – Quản lý dược trình độ Thạc sĩ với vai trò phân tích các kết quả khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về nhu cầu đào tạo và năng lực cần có của một thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức và quản lý dược, từ đó là cơ sở để xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

Năm 2020, ứng viên Nguyễn Đức Tuấn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ngành Dược học.

Phạm Minh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ung-vien-dat-chuan-chuc-danh-giao-su-nganh-duoc-so-huu-195-bai-bao-khoa-hoc-post215064.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *