Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố 5 phương thức xét tuyển

Theo đó, phương thức 1 là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo.

Phương thức 2 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 áp dụng cho 1925 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy chuẩn (Chương trình đại trà), 570 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy chất lượng cao, 80 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy Quốc tế song bằng.

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2021 củaTrường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức 3 ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường áp dụng cho 290 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy chất lượng cao và 85 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy Quốc tế song bằng. Theo đó các đối tượng tham gia xét tuyển phương thức 3 bao gồm:

– Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông của ngành/chương trình đăng ký.

– Đối tượng 2: Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế; Các chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:

– Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố.

– Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

Lưu ý: Chương trình đại học chính quy chuẩn (Chương trình đại trà) không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3).

Phương thức 4 là xét kết quả thi đánh giá năng lực áp dụng cho 240 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy chuẩn (Chương trình đại trà) và 90 chỉ tiêu Chương trình đại học chính quy chất lượng cao.

Theo đó, đối tượng tham gia xét tuyển phương thức 4 sẽ bao gồm học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có tổng điểm từ 700 trở lên; và điểm trung bình học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên.

phương thức 5 là xét tuyển học bạ trung học phổ thông và phỏng vấn áp dụng 235 chỉ tiêu chương trình liên kết đào tạo Quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng.

Về học phí thì Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021);

Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021);

Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng với mức tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …). + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ. + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/truong-dai-hoc-ngan-hang-thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-5-phuong-thuc-xet-tuyen-post215004.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *