Tin vui, Quảng Ngãi “khởi động” lại việc chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố về việc giải quyết “chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong các cơ sở giáo dục”.

Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chi trả hơn 28 tỷ đồng/tháng cho 20.000 giáo viên tiền phụ cấp thâm niên. Ảnh: AN

Trước đó, từ ngày 1/7/2020, Quảng Ngãi ra thông báo cho tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên. Theo đó, số tiền khoảng 28 tỷ đồng/tháng chi trả cho gần 20.000 giáo viên sẽ bị “đóng băng”.

Lý do được Giáo dục Quảng Ngãi đưa ra là căn cứ Điều 76 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, theo đó, quy định về tiền lương nhà giáo không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Sở Giáo dục Quảng Ngãi: dừng trả phụ cấp thâm niên giáo viên tại Bộ Giáo dục!
Sở Giáo dục Quảng Ngãi: dừng trả phụ cấp thâm niên giáo viên tại Bộ Giáo dục!

Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này;

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tạm dừng chi phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Đồng thời, Sở Giáo dục địa phương này cũng không ban hành quyết định nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được hưởng từ ngày 1/7/2020.

Sau khi thông báo nói trên được đưa ra, động thái này đã nhận được nhiều phản ánh bức xúc, lo lắng của các giáo viên.

Tuy nhiên, sau đó Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ đã có đề xuất về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thì Quảng Ngãi đã có chỉ đạo mới về vấn đề này.

Theo đó, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Việc này được thực hiện cho đến khi có quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành có liên quan.

AN PHONG

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tin-vui-quang-ngai-khoi-dong-lai-viec-chi-tra-phu-cap-tham-nien-nha-giao-post214659.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *