Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Cơ học

Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn – Phó trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán Cơ Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành cơ học năm 2020.

Ông Tuấn được cấp bằng Thạc sĩ ngày 15 tháng 3 năm 2005 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ học vật rắn.

Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 04 tháng 02 năm 2009 tại Trường Đại học Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Cộng hòa liên bang Đức, ngành: Địa vật lý, chuyên ngành: Địa chấn.

Phó Giáo sư Trần Thanh Tuấn với các hướng nghiên cứu chủ yếu:

– Sóng mặt Rayleigh.

– Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp.

– Bài toán truyền sóng trong môi trường phân lớp.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tien-si-tran-thanh-tuan-duoc-cong-nhan-chuc-danh-pho-giao-su-nganh-co-hoc-post214920.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *