Thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về sự cần thiết ban hành Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần làm rõ đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 9975/VPCP-NN ngày 27/11/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa: Báo Tài nguyên và Môi trường

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Luật Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Cùng với đó, nhằm quy định cụ thể đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong các luật liên quan đến đầu tư; hoàn thiện và đồng bộ các quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Hiện Dự thảo Nghị định đang được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nhật Minh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thong-nhat-ve-su-can-thiet-ban-hanh-nghi-dinh-danh-gia-so-bo-tac-dong-moi-truong-post214997.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *