Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Theo kết luận thanh tra hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn nhiều tồn tại trong đào tạo. Kết luận tranh tra nêu rõ, hiện nay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang tổ chức liên kết đào tạo với 13 đối tác với tổng số 15 chương trình (trong đó có 10 chương trình trình độ đại học; 4 chương trình thạc sĩ; 1 chương trình tiến sĩ).

Trong giai đoạn 2017 – 2019, trường đã thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài với 9 đối tác mới; ban hành 10 quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với người nước ngoài mới (trong đó có 6 chương trình trình độ đại học; 3 chương trình trình độ thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ).

Ảnh minh họa: nguồn Báo Lao động

Kiểm tra xác suất một số quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài do Trường ban hành thấy: Không có quy định về trình độ ngoại ngữ đối với người dự tuyển.

Kiểm tra xác suất hồ sơ và hoạt động tuyển sinh/đào tạo của một số chương trình cho thấy còn một số thiếu sót: một số đề án còn thiếu quy định điều kiện đầu vào trình độ ngoại ngữ cho người học.

Hồ sơ liên kết có Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực; thiếu giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của cơ sở giáo dục nước ngoài;

Đại học Kinh tế quốc dân thu sai hơn 4,6 tỷ đồng
Đại học Kinh tế quốc dân thu sai hơn 4,6 tỷ đồng

Thiếu đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên kiên kết cùng ký; Hồ sơ liên kết Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép được thực hiện từ năm 2007 đến 2015, trong khi đó giấy phép từ năm 2013; nội dung gia hạn chưa đúng với nội dung ban đầu cho phép;

Phần kiến nghị không có những nội dung thay đổi so với ban đầu; thiếu giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, qua kiểm tra ngành Ngân hàng, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công thấy việc lưu hồ sơ của trường không đầy đủ, trong đó có một số ngành còn thiếu các giấy tờ minh chứng ví như sơ yếu lý lịch và bằng cấp của giảng viên tham gia mở ngành; Việc mở ngành đào tạo thí điểm mới còn thiếu minh chứng về thực tiến và kinh nghiệm đào tạo của một số nước tren thế giới; Các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị trong nước; Các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị ngoài nước; Quyết định thành lập đơn vị chủ quản…

Ngoài ra, khi kiểm tra xác suất điều kiện đảm bảo ngành của 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ cho thấy: Ngành Hệ thống thông tin quản lý thì Trường có 1 phó giáo sư và 4 tiến sĩ đảm bảo ngành, tức là không đảm bảo điều kiện có ít nhất 1 giáo sư/phó giáo sư đúng ngành theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-tra-chi-ra-thieu-sot-trong-lien-ket-dao-tao-o-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-post214032.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *