Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho học sinh quay lại trường từ 1/3

Ngày 24/2/2021, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 546/UBND-VX, về việc cho phép học sinh – sinh viên – học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 1/3.

Theo đó, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Cho phép học sinh – sinh viên – học viên của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố quay lại trường học tập từ ngày 1/3.

Trích văn bản 546 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Giao 2 Sở là Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ ngành giáo dục đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình chuẩn bị của các cơ sở giáo dục, cũng như tình hình học sinh quay trở lại trường.

Đề nghị các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả các học sinh – sinh viên – học viên trở về từ vùng có dịch, hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế với địa phương, để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực, hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-pho-ho-chi-minh-dong-y-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-tu-1-3-post215848.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *