Thành kính phân ưu cùng gia quyến Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào

Được tin Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kế Hào qua đời ngày 19/1/2021, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chân thành gửi tới gia quyến Phó giáo sư lời chia buồn sâu sắc!

Sinh thời, Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào được nhắc đến là người có công trong việc xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Ông sinh ra tại Vĩnh Phúc. Từ năm 1967 đến 1986, ông học đại học, nghiên cứu sinh phó tiến sĩ rồi làm tiến sĩ khoa học chuyên ngành Tâm lý học tại Nga.

Làm xong tiến sĩ khoa học, ông về nước công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Thực nghiệm Giáo dục Phổ thông, sau này là Trung tâm Công nghệ Giáo dục.

Từ năm 1994 đến 2001, ông công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học.

Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào (sinh năm 1942) đã qua đời ngày 19/1 (ảnh: Xuân Trung/ giaoduc.net.vn)

Khi còn đương chức vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào là người đã đề xuất thực hiện song song các chương trình giáo dục khác nhau với 4 bộ sách giáo khoa, dựa trên mục tiêu chung để áp dụng với những đối tượng học sinh khác nhau ở mỗi vùng miền trên cả nước.

Với quan điểm chỉ đạo linh hoạt, bám sát thực tiễn giáo dục này, năm 2000 cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữphổ cập giáo dục tiểu học.

Năm 2000, Quốc hội ban hành Nghị quyết 40 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ngày 9/12/2000. Với thực tế giáo dục khi đó, Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào cho rằng cần lùi việc thực hiện 1-2 năm để có sự chuẩn bị, vì triển khai ngay sẽ gấp gáp và có thể thất bại.

Nhưng cảnh báo đó của ông không được tiếp thu. Phản ứng với quyết định của lãnh đạo Bộ thời điểm đó, năm 2001, Phó giáo sư Nguyễn Kế Hào xin từ chức. Từ năm 2001 đến 2011, ông công tác tại Đại học Sư phạm Hà Nội với vai trò giảng viên cao cấp

Từ năm 2012 đến 2020, sau khi nghỉ chế độ, ông làm việc cho Trung tâm Công nghệ Giáo dục (Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam) cùng với Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-kinh-phan-uu-cung-gia-quyen-pho-giao-su-nguyen-ke-hao-post215022.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *