Thanh Hóa yêu cầu xử lý tập thể, cá nhân trong tuyển dụng giáo viên năm 2020

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa vào tháng 6/2020, có nhiều lùm xùm, thiếu khách quan.

Ngày 8/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 2808/UBNS-THKH yêu cầu Sở Giáo dục, Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng phương án tuyển dụng năm 2020.

Theo văn bản số 2808/UBNS-THKH, ngày 01/3/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo về việc đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển cho 20 thí sinh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo dự kiến trúng tuyển (theo Công văn số 446/SGDĐT-TCCB ngày 01/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Theo ý kiến chỉ đạo của ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nội dung đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 446/SGDĐT-TCCB ngày 01/3/2021 về việc đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung cho 20 thí sinh trong kỳ thi tuyển năm 2020 là không phù hợp với quy định trong tuyển dụng viên chức nên không có cơ sở để xem xét.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh hóa phải tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thẩm định nội dung phương thức tuyển dụng. Ảnh: LC

Cũng trong văn bản, ông Đầu Thanh Tùng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định nội dung phương thức tuyển dụng của Kế hoạch và Phương án tuyển dụng viên chức làm giáo viên Trung học phổ thông năm 2020.

Ông Tùng cũng yêu cầu xử lý hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm theo quy định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/3/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển để biết và thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm rà soát, xác định số lượng người làm việc còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 cho các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, khẩn trương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên Trung học phổ thông năm 2021, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện việc tuyển dụng theo quy định, đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Sở Nội vụ bác đề xuất của Sở Giáo dục Thanh Hóa, 20 giáo viên trượt tuyển dụng
Sở Nội vụ bác đề xuất của Sở Giáo dục Thanh Hóa, 20 giáo viên trượt tuyển dụng

Trước đó, việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa năm 2020 còn có những khúc mắc vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Theo đó, ngày 07/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có phương án tuyển dụng số 1232/PA-SGDĐT.

Theo văn bản này, tiêu chuẩn tuyển dụng của giáo viên trong kỳ thi Trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập hạng III (Mã số V 07.05.15) theo quy định tại Thông tư liên tịch 23/2015/1TLT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng 305 chỉ tiêu viên chức. Tuy nhiên, trong đợt tuyển dụng đầu tiên, ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới phê duyệt kết quả trúng tuyển 262 viên chức.

Để tuyển dụng bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản số 43/TB-SGDĐT ngày 03/07/2020 thông báo Kết quả điểm xét tuyển tiếp, dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Văn bản không đồng ý 20 thí sinh trúng tuyển bổ sung của Sở Nội vụ Thanh Hóa đối với danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo đưa sang. Ảnh: LC

Theo thông báo này, có 31 người đăng ký dự tuyển tiếp và có 20 người dự kiến trúng tuyển tiếp. Những người này đã không nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển tại nơi mình đăng ký dự tuyển.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Thanh Hóa không thống nhất để các thí sinh này có thể trúng tuyển bổ sung.

Ngoài ra, cũng liên quan đến kỳ thi tuyển dụng này, kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phổ thông công lập năm 2020 tại Thanh Hóa có nhiều điểm chưa được làm rõ.

Đặc biệt là việc ưu tiên tuyển dụng đối với trường hợp của thí sinh H.T.H, giáo viên sinh học tại trường Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Nghi Sơn (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) theo diện Lao động hợp đồng không đúng quy định.

Trong kỳ Tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2020, bà Phạm Thị Hằng lúc đó làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này (hiện đã chuyển công tác).

Trả lời về trách nhiệm để xảy ra những khúc mắc, sai sót trong kỳ Tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2020, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho rằng, việc này thuộc trách nhiệm của các đồng chí thuộc Hội đồng cũ (Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông năm 2020 – PV).

Ông Thức chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa từ ngày 01/09/2020.

Trần Phương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-hoa-yeu-cau-xu-ly-tap-the-ca-nhan-trong-tuyen-dung-giao-vien-nam-2020-post216287.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *