Sơn La tổ chức vinh danh 1 tân phó giáo sư và 21 tiến sĩ

Những người được vinh danh là những công dân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong cống hiến, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… có ảnh hưởng trong lĩnh vực công tác, đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của tỉnh.

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới với 12 dân tộc trên 80% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên việc học tập, nghiên cứu khoa học của con em đồng bào ở không ít địa phương, đặc biệt là cơ sở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Để nâng cao chất lượng giáo dục một cách đồng đều, Sơn La đã xác định phải có chính sách đặc thù với khu vực này. Nhờ các chính sách khuyến học, khuyến tài hiện trên địa bàn tỉnh có 100% xã phường, thị trấn, ở 12 huyện, thành phố có hội khuyến học.

Vinh danh các tập thể, cá nhân đạt giải toàn quốc.

Với hơn 300.000 hội viên bằng 25,3% dân số tỉnh, Hội khuyến học tỉnh đã ký kết văn bản hợp tác với 12 cơ quan, ban, ngành tỉnh và các cơ quan ban ngành huyện thực hiện chương trình khuyến học khuyến tài.

Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Toàn tỉnh có gần 205.300 gia đình đạt “Gia đình học tập”; gần 600 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 2.509 tổ, bản; 623 cơ quan, doanh nghiệp được công nhận “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; 81 xã đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Vinh danh các phó giáo sư và tiến sĩ.

Những năm gần đây tỉnh Sơn La có bước phát triển về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ học vấn, năng lực hoạt động, công tác về trí tuệ.

Tỉnh Sơn La đã có nhiều công trình đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế đóng góp vào sự phát triển văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục văn nghệ, thể thao…

Bài và ảnh: Diệp Hương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/son-la-to-chuc-vinh-danh-1-tan-pho-giao-su-va-21-tien-si-post214875.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *