Sở Giáo dục Hà Nội: 3 công khai chủ yếu áp dụng với trường tư

Ngày 31/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 4621/SGDĐT-KHTC về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 gửi Thủ trưởng các đơn vị Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trường Trung cấp và Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị, nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu – chi tài chính.

Văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Về nội dung này, ngày 4/1/2021, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì được cho biết: ““Ba công khai” chủ yếu áp dụng đối với các trường ngoài công lập còn các trường công lập thì tuyển sinh theo đầu điểm mà Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt, Sở duyệt bao nhiêu thì trường cứ áp theo thang điểm đó mà tuyển sinh”.

Sở dĩ chúng tôi đặt câu hỏi trên với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vì thực tiễn tìm kiếm kết quả 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT với các trường phổ thông trên địa bàn Thủ đô, chỉ thấy một số trường công lập ngoại thành gương mẫu thực hiện:

Kết quả tìm kiếm cho thấy Trường Trung học phổ thông Tân Dân, Trường Trung học phổ thông Quốc Oai gương mẫu thực hiện nghiêm túc Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT, ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, hầu hết các trường công “chất lượng cao”, trường chuyên, trường điểm tại nội thành Hà Nội, thì tìm đỏ mắt cũng không thấy báo cáo “3 công khai” nào.

Thí dụ Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có quyết định số 23/QĐ-CVA về việc công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo và công khai các điều kiện đảm bảo thu chi tài chính năm học 2019-2020, nhưng không thấy biểu mẫu công khai các nội dung trên theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.

Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, tìm kiếm trên website Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam về 3 công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, kết quả là con số 0 tròn trĩnh!

Tìm kiếm trên Google, chỉ có một kết quả, thông tư 36/2017/TT-BGDĐT được nhắc đến trong phương án tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2018-2019, ngày 29/5/2018 do Hiệu trưởng Lê Thị Oanh ký, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Đại phê duyệt.

Tuy nhiên, phương án tuyển sinh này cũng không đăng tải trên website của Trường, mà trên một trang khác. Đồng thời 3 công khai chỉ được nhắc đến tên thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, tuyệt nhiên không có nội dung hay con số công khai nào.

Ảnh chụp màn hình kết quả tìm kiếm trên wesbite Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam và trên công cụ Google.

Tìm kiếm 3 công khai của các trường “điểm”, trường chất lượng cao khác ở nội thành Hà Nội cũng cho kết quả tương tự.

Đây là một dấu hiệu rất bất thường. Bởi lẽ, Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT có mục tiêu rất tốt đẹp, nguyên tắc rất rõ ràng:

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai

1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai

1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này.

2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và trên các trang thông tin điện tử theo quy định tại Quy chế này phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

Và đối tượng phải công khai là tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có bất cứ điều khoản nào nói 3 công khai “chủ yếu áp dụng với các trường ngoài công lập” như giải thích của vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Phải chăng giữa Thủ đô, định kiến trường công – trường tư giống như con đẻ, con ghẻ của ngành vẫn đang tồn tại?

Linh Hương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/so-giao-duc-ha-noi-3-cong-khai-chu-yeu-ap-dung-voi-truong-tu-post214694.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *