Sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa lớp 1

Thời gian qua Bộ giáo dục và Đào tạo nhận được ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ việc cử tri bức xúc về chất lượng sách giáo khoa lớp 1 và cho rằng, một số nội dung sử dụng hình ảnh, từ ngữ chưa phù hợp với đặc trưng của vùng miền và mang tính phản cảm,… Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhận có liên quan, tránh làm ảnh hưởng xấu đến công tác dạy và học, đặc biệt là công tác giáo dục, hình thành nhân cách cho trẻ ngay từ bậc tiểu học.

Về nội dung này, ngày 2/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trả lời như sau:

Trước những phản ánh từ đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh và dư luận xã hội về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 còn gặp một số khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học; một số ngữ liệu trong sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 chưa phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4090/BGDĐT-TH yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Hội đồng thẩm định) và các Nhà xuất bản có sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 thực hiện rà soát, kiểm tra các nội dung dư luận phản ánh và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Hiện nay, các Hội đồng thẩm định, tác giả và các nhà xuất bản đã và đang tiếp tục triển khai các bước thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo những nội dung theo quy định để thực hiện điều chỉnh, bổ sung trong các lần tái bản.

Mặc dù việc chỉnh sửa/hiệu đính sách giáo khoa vẫn thường xuyên được thực hiện như đối với các sách giáo khoa trước đây, nhưng việc để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa trong thời gian vừa qua có trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định, các Nhà xuất bản và các tác giả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu và trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, giáo viên và cử tri cả nước đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, chỉ ra những nội dung chưa phù hợp trong sách giáo khoa và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để sách giáo khoa ngày càng hoàn thiện, góp phần triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, tới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình xã hội hóa việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa lớp 1 theo quy định tại Nghị quyết số 122/2020/QH14 của Quốc hội; tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/se-tong-ket-rut-kinh-nghiem-viec-bien-soan-phat-hanh-sach-giao-khoa-lop-1-post216015.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *