Rắc rối xếp lương, lên hạng, chứng chỉ mới thầy Bùi Nam tư vấn từng trường hợp

Thời gian gần đây có rất nhiều bài viết về các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông từ 20/3 tới.

Có rất nhiều câu hỏi của bạn đọc là giáo viên gửi về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bày tỏ những thắc mắc về việc xếp lương theo các thông tư mới từ ngày 20/3 tới.

Dựa vào kiến thức cá nhân và căn cứ pháp lý là Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2007/TT-BNV người viết cung cấp các quy định liên quan để trả lời thẳng các câu hỏi của bạn đọc.

Xin được phép không nêu lại các phần căn cứ, chỉ đi vào câu trả lời cụ thể.

Phần trả lời của người viết là các thông tin tham khảo:

Bạn đọc V.T.H.P có địa chỉ mail th.nvc…@dongtrieu.edu.vn gửi thư về tòa soạn có nội dung như sau: “Xin chào quí báo. Tôi xin hỏi tôi giáo viên tiểu học công tác được hơn 21 năm. Tôi đã có bằng đại học năm 2014, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II.

Hiện tôi đang hưởng lương cao đẳng bậc 8, hệ số 4,27. Và có đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của giáo viên tiểu học hạng 2.

Vậy tới đây tôi có được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng 2 không. Hay là chuyển sang giáo viên tiểu học hạng 3, nếu tôi chuyển sang giáo viên tiểu học hạng 3 thì tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 không? Tôi xin trân trọng cảm ơn.”

Trả lời: Bạn đang là giáo viên tiểu học hạng III, thì theo Điều 7 giáo viên tiểu học hạng III (cũ) sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III mới có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Bạn sẽ được chuyển xếp hệ số lương mới có hệ số lương 4,32.

Do bạn đang là giáo viên tiểu học hạng III (cũ) nên để được bổ nhiệm sang hạng III mới bạn phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III tại mục 7 điều 10 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Bạn T.P có địa chỉ mail ph….@gmail.com gửi thư về Tòa soạn nội dung như sau: “Kính gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tôi vào ngành giáo dục từ năm 1997 đến nay 24 năm.

Tôi đã học có bằng đại học, giấy chức danh nghề nghiệp hạng 2, và ăn lương hạng 2 cũ. Nhưng theo thông tư 01 thì căn cứ nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 2 mới thì chúng tôi không ai đạt được may ra cả huyện chỉ có vài hiệu trưởng và hiệu phó đạt được.

Vậy có phải chúng tôi lại trở về ăn lương hạng 3 dành cho trình độ cao đẳng thì lương bị thụt lùi phải không. Tôi nghe nói trừ cả thâm niên giáo viên. Vậy mỗi tháng chúng tôi mất vài triệu.

Thế mà thông tư 01 về vị trí việc làm công bố sẽ không thấp hơn mức lương cũ. Nếu mất mấy triệu 1 tháng thì giáo viên cũ như chúng tôi sống sao.”

Trả lời: Rất chia sẻ với bạn, tại mục 3. Điều 7 Thông tư 21 đã quy định: Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26).

Bạn cố gắng phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của giáo viên hạng II, tham khảo quy chế xét thăng hạng viên chức.

Bạn TRẦN THỊ MINH HƯỜNG hỏi: “Em là giáo viên mầm non, em trước đây em ăn lương trung cấp, năm 2008 em chuyển sang ăn lương đại học, em có chứng chỉ thăng hạng II. Vậy em có phải thi hạng III không ạ”.

Trả lời: Theo nội dung câu hỏi của bạn, bạn đang hưởng lương giáo viên mầm non hạng II (cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT bạn nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng II sẽ được bổ nhiệm giáo viên mầm non hạng II có hệ số lương tương đương, nếu chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, bạn có thể tạm thời xếp lương giáo viên mầm non hạng III, hệ số lương 2,1 đến 4,89, bạn không cần có chứng chỉ chức danh giáo viên mầm non hạng III, sau khi hoàn thiện các tiêu chuẩn bạn sẽ được xét sang giáo viên hạng II.

Bạn NGUYỄN VĂN VIỆT: “Cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hạng IV, tôi đã hưởng lương vượt khung, nay tôi đã có bằng đại học vậy tôi có được chuyển sang hạng II, III không? Và cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không? Xin cám ơn!”

Trả lời: Bạn đang là giáo viên tiểu học hạng IV, nếu đủ tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III sẽ được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III (hệ số lương 2,34 đến 4,98), bạn không cần có chứng chỉ chức danh giáo viên tiểu học hạng III, nếu sau này đủ điều kiện, tiêu chuẩn bạn có thể thi/ xét thăng hạng lên hạng II, khi đó mới cần chứng chỉ chức danh giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên mới tập sự xong đủ văn bằng chứng chỉ, có được xếp hạng II không?
Giáo viên mới tập sự xong đủ văn bằng chứng chỉ, có được xếp hạng II không?

Bạn THU THỦY hỏi: “Tôi giáo viên trung học cơ sở hạng II hệ số lương 3,66, khu vực 0,5%, có 12 năm công tác, khi xếp lương theo Thông tư 03/2021/TT-BGDDT thì có bị thấp hơn mức lương hiện hưởng không.”

Trả lời: Nếu đủ tiêu chuẩn giáo viên hạng II mới bạn sẽ được xếp giáo viên trung học cơ sở hạng II mới có hệ số lương 4,0 đến 6,38, nếu bạn chưa đủ tiêu chuẩn giáo viên hạng II, thì bạn tạm thời xếp giáo viên hạng III với hệ số lương tương ứng 3,66 như hiện hành, không có chuyện giảm lương. Phụ cấp thâm niên chỉ bỏ khi thực hiện lương mới theo vị trí việc làm trong thời gian tới.

Bạn NGUYEN TIEN NAM hỏi: “Tôi tốt nghiệp đại học và được tuyển dụng là giáo viên hạng 2 từ năm 2005, tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 1, tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2 không, hệ số lương hiện tại của tôi là 3.99. Tôi xin cảm ơn”.

Trả lời: Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn giáo viên hạng II, bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên hạng II mới, tiêu chuẩn chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc, chứng chỉ hạng I không thay thế chứng chỉ hạng II. Tuy nhiên, chứng chỉ hạng I sẽ được bảo lưu cho lần thăng hạng từ hạng II lên hạng I.

Bạn THOẠI VĨNH ANH hỏi: “Tôi là giáo viên trung học cơ sở vào ngành từ năm 2015 với mã chức danh nghề nghiệp V07.04.11. Hiện công tác được hơn 5 năm. Tôi đang hưởng hệ số lương 2.67. Bậc 2. Vừa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II.

Xin hỏi sắp tới 20/3 tôi sẽ được chuyển luôn sang hạng II Trung học cơ sở hay phải đủ điều kiện đến năm nào mới được chuyển, nghe nói là với cao đẳng thì 9 năm và với đại học thì 6 năm.

Như vậy có phải khi đủ 6 năm giữ hạng gồm năm tập sự thì có nghĩa tới năm 2021 khi đủ 6 năm tôi đc chuyển sang hạng II mới không?”

Trả lời: Thời gian giữ hạng III hoặc tương đương phải đủ 09 năm mới được chuyển sang hạng II mới, do đó bạn sẽ được chuyển xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng III với hệ số lương như hiện hưởng của bạn, khi đủ thời gian giữ hạng và các tiêu chuẩn của giáo viên hạng II, bạn sẽ được xét chuyển sang hạng II mà không phải thi hay xét chuyển.

Bạn TRẦN THỊ THU HUYỀN hỏi: “Hiện nay tôi là giáo viên hạng 3 hệ số 2.72. Theo thông tư mới tháng 03/2021 chuyển sang hạng 3 mới thì bậc lương của tôi ăn hệ số nào?”

Trả lời: Bạn sẽ được chuyển xếp lương sang giáo viên hạng III có hệ số 3,0 từ 20/3 tới.

Bạn NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ hỏi: “Xin hỏi tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ cấp Tiểu học đang ở hạng 4, có bằng cao đẳng, hưởng lương bậc 8 là 3,26. Bây giờ học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp ở hạng mấy mà tôi thấy huyện tôi có công văn hướng dẫn có cả lớp bồi dưỡng lấy chức danh nghề nghiệp hạng 4.”

Trả lời: Bạn có trình độ cao đẳng, chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục mới, giáo viên tiểu học phải có trình độ đại học trở lên, nên bạn chưa được bổ nhiệm giáo viên tiểu học theo Thông tư 02 mới, bạn tiếp tục hưởng lương ở ngạch đang hưởng, bạn không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Theo các thông tư mới giáo viên chỉ được xếp từ hạng I đến hạng III, giáo viên hạng IV đã không còn.

Bạn ANH ĐÀO hỏi: “Tôi là giáo viên tiểu học giảng dạy từ 9/2009, có bằng đại học. Hiện lương của tôi là bậc 5 – 3.66- V070307 (được nâng lương trước hạn 2 lần). Như vậy tôi có phải học chức danh nghề nghiệp để giữ hạng II không ? Xin cảm ơn!”

Trả lời: Để được bổ nhiệm là giáo viên tiểu học hạng II theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT bạn bắt buộc phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II.

Bạn NGUYÊT hỏi: “Em đang là giáo viên tiểu học hạng 4 đã có bằng đại học và có chứng chỉ hạng 2. Vậy em có được xếp lên hạng 2 không?

Trả lời: Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, bạn đang là giáo viên tiểu học hạng IV, nên sắp tới bạn sẽ được bỏ nhiệm và xếp lương giáo viên tiểu học hạng III mới, có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Bạn QUỲNH hỏi: “Cho em hỏi: Em là Nguyễn Như Quỳnh em vào ngành ngày 1/4/2020 tiểu học, có bằng cao đẳng hiện em đã có bằng đại học vậy giờ em phải học chức danh nghề nghiệp hạng 2 hay 3 ạ?”

Trả lời: Bạn được tuyển dụng vào ngày 01/04/2020 ở bậc tiểu học thì theo Thông tư 21/2015/TTLT-BNV-BGDĐT, bạn đang xếp giáo viên tiểu học hạng IV có hệ số lương từ 1,86 dến 4,06, nên khi thực hiện chuyển xếp lương mới bạn sẽ được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III mới có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Giáo viên tiểu học hạng IV, chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.

Bạn có học chứng chỉ hạng II hay không tùy thuộc vào bạn có đủ tiêu chuẩn của giáo viên hạng II hay không.

Bạn MẠNH HUNG hỏi: “Em là giáo viên hạng lV tiểu học. Nếu chuyển qua hạng 3 mới này có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 không ạ.”

Trả lời: Giáo viên tiểu học hạng IV chuyển sang hạng III không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ chuyển sang hạng II mới
Xếp lương giáo viên tiểu học hạng II cũ chuyển sang hạng II mới

Bạn NGUYỄN THỊ THANH TIỆP hỏi: “Tôi xin hỏi: Hiện nay tôi là giáo viên Tiểu học hạng III công tác 24 năm và đang hưởng lương bậc 8, hệ số 4,27. Tôi đã có bằng đại học và Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tiểu học hạng II. Nếu chuyển sang hạng III mới tôi có cần thêm chứng chỉ gì nữa không ạ?”

Trả lời: Giáo viên hạng III cũ chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới bắt buộc phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Bạn CAO THỊ LỆ HOA hỏi: “Tôi là giáo viên trung học cơ sở hạng 1, chưa có bằng thạc sĩ, vậy theo Thông tư mới tôi sẽ được bổ nhiệm hạng nào? Nếu xuống hạng tôi có phải học chứng chỉ bồi dưỡng hạng II không ạ? Xin cảm ơn!”

Trả lời: Bạn sẽ được xếp lương giáo viên trung học cơ sở hạng II có hệ số lương tương đương lương hiện nay của bạn. Chứng chỉ hạng II là bắt buộc trong điều kiện để bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Bạn THẮNG hỏi: “Tôi vào ngành 8 năm rồi. Trong 8 năm tôi có quyết định giáo viên trung học cơ sở hạng 2, ăn lương hạng 2. (V.07.04.11), Tôi đã có bằng thạc sĩ, có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2, vậy giờ theo thông tư 03 mới tôi xếp hạng 2 hay 3. Rất mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn.”

Trả lời: Nếu đủ tiêu chuẩn của giáo viên trung học cơ sở hạng II, bạn sẽ được bổ nhiệm giáo viên hạng II mới.

Bạn THẢO NGỌC hỏi: “Tôi xin hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học hiện đang hưởng lương hạng III và chưa có bằng đại học. Vậy tôi có phải học chứng chỉ cứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không? Những giáo viên từ hạng 4 sang hạng III mới có phải học hạng III không? (Nếu không phải học thì vì sao)”

Trả lời: Do bạn chưa có bằng đại học nên bạn chưa được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III, nên tạm thời bạn chưa cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III. Bạn tiếp tục nhận lương như hiện tại. Sau này bạn đã chuẩn hóa đại học, để chuyển sang hạng III mới bạn cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III áp dụng với giáo viên tuyển dụng sau ngày 20/3 và giáo viên hạng III cũ sang hạng III mới.

Bạn NGUYỄN KHẮC HIẾU (Trường Trung học cơ sở Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội) hỏi: “Thầy cho em hỏi. Em là giáo viên trung học cơ sở hiện đã công tác được 29 năm và đã có bằng đại học từ năm 2012 nhưng vẫn đang hưởng lương cao đẳng bậc 8. Vậy em có phải học lớp bồi dưỡng nâng hạng chức danh nghề nghiệp đợt này không ạ?”

Trả lời: Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT bạn sẽ được bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở hạng III mới có hệ số lương tương ứng 2,34 đến 4,98, không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, nếu sau này đủ tiêu chuẩn giáo viên hạng II để được bổ nhiệm hạng II bạn phải có chứng chỉ chức danh hạng II.

Bạn NGUYỄN QUỐC TÙNG hỏi: “Tôi là giáo viên trung học cơ sở hạng III cũ có bằng cao đẳng sư phạm văn sử, bằng Đại học Quản lí giáo dục, thạc sĩ lịch sử hiện đang giảng dạy bộ môn Lịch sử. Xin hỏi tôi có được chuyển sang Hạng III mới không?”

Trả lời: Bạn sẽ được chuyển sang hạng III mới.

Bạn NGUYỄN THỊ HIỀN hỏi: “Tôi là giáo viên Tiểu học có 29 năm công tác. Tôi có bằng đại học từ năm 2012. Năm 2019 được xếp vào hạng giáo viên tiểu học hạng III. Vậy nay xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tôi được xếp vào hạng mấy và sau mấy năm được xét thăng hạng mới.”

Trả lời: Bạn sẽ được xếp lương giáo viên tiểu học hạng III mới, tính từ năm 2019 nếu đủ 09 năm giữ hạng III bạn mới có thể thi/xét thăng hạng lên hạng II.

Bạn NGUYỄN ĐỨC THÀNH hỏi: “Tôi là giáo viên trung học cơ sở đang ở hạng 2, lương bậc 7, nhưng tôi chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Hỏi tới đây tôi có bị xuống hạng không?”

Trả lời: Nếu không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II, bạn sẽ được bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở hạng III với hệ số lương như hiện hưởng.

Trên đây là một số giải đáp các thắc mắc của bạn đọc, những câu hỏi còn lại sẽ được tiếp tục giải đáp trong các bài viết tiếp theo. Phần tư vấn có tính chất tham khảo.

BÙI NAM

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/rac-roi-xep-luong-len-hang-chung-chi-moi-thay-bui-nam-tu-van-tung-truong-hop-post216139.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *