Ông Đỗ Đình Đảo có nhiều sai sót trong xếp loại, đánh giá thi đua giáo viên

Ngày 27/10/2020, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo 3580/TB-GDĐT-TTr, về kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Đỗ Đình Đảo – nguyên Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3.

Theo đó, việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông T. (giáo viên của trường) từ phía trường Nguyễn Thị Diệu (cụ thể là ông Đỗ Đình Đảo – nguyên Hiệu trưởng) có thiếu sót, vi phạm trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại năm 2011, thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ, thể hiện qua việc:

Hiệu trưởng nhà trường giải quyết khiếu nại, mà chưa ban hành thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại (Điều 27 của Luật Khiếu nại năm 2011).

Chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, gửi đến các đối tượng có liên quan (điều 31,32 của Luật Khiếu nại năm 2011).

Trích thông báo 3580 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Ngoài ra, vị nguyên Hiệu trưởng này còn xét sai so với các tiêu chí đánh giá thi đua của nhà trường, không dựa trên bảng đánh giá của cá nhân, cấp tổ đối với giáo viên này trong hai đợt đánh giá, xếp loại thi đua.

Việc chấm điểm đối với giáo viên này đã không thực hiện đầy đủ các tiêu chí của bản chấm điểm, không thể hiện được giáo viên đạt dưới 50 điểm, không bị kỷ luật trong quý IV/2019 mà phân loại không hoàn thành nhiệm vụ là không đúng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đánh giá thi đua thuộc về thẩm quyền của hội đồng đánh giá.

Thế nhưng, khi chưa đủ hồ sơ xác định giáo viên sai phạm nghiêm trọng, nếu có vi phạm thì hiệu trưởng ban hành văn bản nhắc nhở, phê bình lỗi vi phạm, nếu đến mức xử lý kỷ luật thì tổ chức xử lý kỷ luật viên chức đúng theo quy định.

Theo văn bản kết luận này, trước đó, ông Đỗ Đình Đảo có chủ trì, tổ chức các cuộc họp và cho rằng, giáo viên đã sai phạm nghiêm trọng, xếp loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) do livestream trên Facebook, nói trong group Zalo, phát biểu trong cuộc họp của tổ chuyên môn hồi tháng 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, ông Đỗ Đình Đảo cần phải rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong công tác quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời, cần tổ chức thảo luận, thống nhất, ban hành các tiêu chí đánh giá cán bộ, giáo viên và nhân viên, đánh giá quý IV/2019 của giáo viên này theo đúng quyết định 3728 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ các minh chứng vi phạm của giáo viên bằng văn bản.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu cần tổ chức thực hiện đánh giá lại giáo viên này ở hai đợt thi đua, đánh giá nói trên.

Phòng Tổ chức Cán bộ của Sở tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét vai trò, trách nhiệm của ông Đỗ Đình Đảo trong giai đoạn 2019 – 2020.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách cả về mặt Đảng và chính quyền, ông Đỗ Đình Đảo từ trường Nguyễn Thị Diệu, quận 3 đã chuyển về công tác tại Phòng Tổ chức Cán bộ của Sở.

Tuy nhiên, mới đây, ông Đảo đã được chuyển về công tác tại trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 với vai trò Hiệu trưởng, dù quyết định kỷ luật Đảng của ông Đảo tại quận 3 vẫn còn hiệu lực (tại thời điểm ông Đảo được bổ nhiệm).

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ong-do-dinh-dao-co-nhieu-sai-sot-trong-xep-loai-danh-gia-thi-dua-giao-vien-post213549.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *