Nhiều tiêu chí phụ trong xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2021

Phương thức tuyển sinh của Học viện Quân y là xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lưu ý, thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương);

Ảnh: nguồn Báo Đại đoàn kết

Học viện tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước (63 tỉnh, thành phố);

Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào học viện được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) trong nhóm các trường gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Phòng không – không quân (hệ Kỹ sư hàng không) theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh;

Trong xét tuyển đợt 1, Học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường;

Học viện thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển B00;

Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc;

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu,nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý hoặc môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển..

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

Năm 2021, Học viện tuyển 12 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chi tiết điểm chuẩn của Học viện Quân y năm 2020 để thí sinh, phụ huynh tiện theo dõi.

3. HỌC VIỆN QUÂN Y

Miền Bắc

A00, B00

Điểm chuẩn

Ghi chú

Xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông Thí sinh Nam miền Bắc

23.35

Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thí sinh Nam miền Bắc

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm, Tiêu chí phụ 1: – Điểm môn Toán ≥ 9,00 (A00); – Điểm môn Sinh ≥ 9,00 (B00).

Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Bắc

25.55

Xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông Thí sinh Nữ miền Bắc

24.75

Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thí sinh Nữ miền Bắc

28.65

Thí sinh mức 28,65 điểm, Tiêu chí phụ 1: – Điểm môn Toán ≥ 9,40 (A00); – Điểm môn Sinh ≥ 8,50 (B00).

Miền Nam

Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thí sinh Nam miền Nam

25.50

Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Nam

26.70

Xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông Thí sinh Nữ miền Nam

25.00

Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thí sinh Nữ miền Nam

28.30

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhieu-tieu-chi-phu-trong-xet-tuyen-vao-hoc-vien-quan-y-nam-2021-post215994.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *