Ngoài học trực tuyến, học sinh Đồng Nai còn có thể học trên truyền hình

Ngay sau khi đi học được một ngày, ngay trong ngày 17/2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định cho học sinh các bậc học trong tỉnh được phép ngưng tới trường từ 18/2 đến hết ngày 28/2/2021.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản hướng dẫn hoạt động dạy và học trong thời gian học sinh tạm ngưng đến trường.

Theo đó, Sở này đã yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc dạy học trực tuyến.

Đối với bậc trung học phổ thông: Xây dựng, triển khai kế hoạch dạy trong thời gian học sinh ngưng tới trường, theo chương trình môn học của nhà trường đã xây dựng, tùy theo điều kiện của từng trường, như: Dạy học trực tuyến, giao bài cho học sinh tự học, học tập trên truyền hình.

Ghi hình giáo viên Đồng Nai ôn tập kiến thức cho học sinh qua truyền hình (ảnh: dongnai.edu.vn)

Kế hoạch tổ chức dạy và học phải thông báo rộng rãi tới phụ huynh, học sinh để được quan tâm và hỗ trợ.

Lãnh đạo các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, xây dựng nội dung dạy học chi tiết của từng bộ môn, để hướng dẫn học sinh trong thời gian học tập ở nhà, giáo viên chủ nhiệm thì phải theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp với phụ huynh để đôn đốc việc học tập.

Với học sinh khối 12: Ngoài việc tham gia học tập bằng nhiều hình thức khác nhau theo kế hoạch, nhà trường cần thông báo và hướng dẫn học sinh tham gia học tập trên truyền hình, căn cứ vào lịch phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai.

Các trường phải thông tin, báo cáo kết quả triển khai việc tổ chức hoạt động dạy học trong thời gian học sinh tạm ngưng tới trường về Sở hàng tuần.

Với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xây dựng, triển khai kế hoạch dạy học trong thời gian học sinh không đến trường theo chương trình môn học của nhà trường đã xây dựng, tùy theo điều kiện của từng trường.

Đó là dạy học trực tuyến, giao bài cho học sinh tự học, học tập trên truyền hình…Kế hoạch tổ chức dạy học phải được thông báo rộng rãi đến phụ huynh học sinh để được quan tâm, hỗ trợ.

Yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn, xây dựng nội dung dạy học chi tiết của từng bộ môn, để hướng dẫn học sinh trong thời gian học tập ở nhà, giáo viên chủ nhiệm thì phải theo dõi, nắm bắt tình hình học sinh, phối hợp với phụ huynh để quan tâm, hỗ trợ.

Chỉ đạo các trường thông báo, hướng dẫn cho học sinh khối 5, 9 ngoài việc tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau theo kế hoạch, học sinh còn được học tập trên truyền hình qua 2 môn Toán, Ngữ văn (khối 9), Toán và tiếng Việt (khối 5) theo lịch phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai.

Sở này lưu ý các cơ sở giáo dục, việc tổ chức hoạt động dạy học phải có kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau (có minh chứng).

Thông tin, báo cáo kết quả triển khai việc tổ chức hoạt động dạy và học trong thời gian học sinh ngừng tới trường về Sở hàng tuần.

Các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền, y tế địa phương tổ chức cho tất cả các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trẻ em đã đi, về từ các địa phương đang có dịch trong khoảng từ ngày 6/2/2021 đến nay thì phải khai báo y tế đúng quy định, đồng thời gửi báo cáo số liệu các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19 về Sở.

Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền về công tác phòng chống Covid-19 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ngoai-hoc-truc-tuyen-hoc-sinh-dong-nai-con-co-the-hoc-tren-truyen-hinh-post215691.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *