Mốc thời gian xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Theo đó, hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học là 5/5/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở gửi hồ sơ và quyết định thành lập hội đồng giáo sư cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước là 20/5/2021.

Ngày 25/5/2021, Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước sẽ tập hợp danh sách các hội đồng giáo sư cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư Nhà nước.

Thời gian tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là từ 1/6 đến 16/6/2021.

Hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại hội đồng giáo sư cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư Nhà nước là 30/6/2021.

Các hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 1/7 đến 25/7/2021.

Ảnh minh họa: nguồn Báo Vietnamnet

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,… theo quy định): 10/8/2021.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành: 10/9/2021.

Các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021: từ 13/9 đến 30/9/2021.

Hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng, hồ sơ của ứng viên… theo quy định): 15/10/2021.

Hội đồng giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 từ 20/10 đến 30/10/2021.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/moc-thoi-gian-xet-cong-nhan-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2021-post216280.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *