Kỷ luật giáng chức Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình

Ngày 26/1/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 06/QĐ-UBND-KL, về việc thi hành kỷ luật công chức.

Theo đó, căn cứ vào kết luận của đoàn thanh tra quận, theo đề nghị của hội đồng kỷ luật quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quyết định: Thi hành kỷ luật giáng chức xuống làm Phó Hiệu trưởng trường này, đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn.

Trích quyết định kỷ luật số 06 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ký (ảnh: P.L)

Lý do: bà Yến đã vi phạm các quy định pháp luật như sau

Khoản 1 của điều 9, khoản 1 của điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Khoản 1,6,8 của điều 7 và khoản 1 điều 10 Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Điểm a, khoản 3 của điều 9 và khoản 2 điều 11 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Các chi tiết cụ thể đã được nêu trong kết luận thanh tra số 07/KL-UBND ngày 3/11/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 3/11/2020, trong kết luận thanh tra của quận Tân Bình, quận đã có chỉ ra rất nhiều điểm vi phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Yến trong quá trình điều hành, lãnh đạo tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, như: Để ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản thu, chi tiền không đúng đối tượng, không cập nhật đủ số tiền thu…

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ky-luat-giang-chuc-hieu-truong-truong-tieu-hoc-tran-van-on-quan-tan-binh-post215373.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *