Kiểm tra kì 1 lớp 1 nên nhẹ nhàng

Rất nhiều phụ huynh lớp 1 phát hoảng khi đọc đề cương ôn tập của con mà cô giáo cho về nhà ôn tập, chuẩn bị kiểm tra học kì 1.

Đề cương ôn tập kiểm tra và bệnh ngụy thành tích trong giáo dục ở nước ta là cặp song sinh, khó có thể nói cái nào có trước, cái nào có sau.

Khi có đề cương, giáo viên có kèm bản soạn thảo cho học sinh học thuộc; hoặc cá nhân học sinh giỏi soạn thảo, các bạn còn lại phô tô, về học thuộc.

Đề cương ôn tập kiểm tra giúp học sinh tóm gọn kiến thức sẽ kiểm tra, đạt điểm cao trong kiểm tra học kì, cải thiện điểm số cả học kì (hệ số 3), nâng cao thành tích học tập của bản thân, tỷ lệ đã đăng ký của giáo viên và tỷ lệ học tập của cả trường cuối kì, cuối năm.

Vì thế, hiếm có trường học nào ở nước ta hiện nay không có đề cương trước các kì kiểm tra định kì.

Việc ra đề cương kiểm tra chỉ tạo ra những học sinh “học vẹt”, thuộc bài, kiểm tra xong là … trả lại hết cho đề cương.

Nhiều phụ huynh lớp 1 phát hoảng khi đọc đề cương ôn tập của con mà cô giáo cho về nhà ôn tập. (Ảnh minh hoạ trên Báo Hà Nội Mới)

Có nên cho con trẻ lớp 1 đề cương ôn tập học kì 1?

Điều 3 Thông tư Số: 27/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học đã chỉ rõ:

Điều 3. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

2. Giúp học sinh có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

Con kiểm tra học kì, cha mẹ cũng hụt hơi
Con kiểm tra học kì, cha mẹ cũng hụt hơi

3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Như vậy, nếu nhà trường phát hành đề cương ôn tập, mục đích đánh giá sẽ không đạt như mong muốn, vì kết quả đánh giá không còn tính khách quan.

Kết quả đánh giá không giúp được cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

Nói cách khác, có đề cương ôn tập, việc kiểm tra định kì đã trở nên vô nghĩa với quá trình dạy và học.

Kiểm tra học kì 1 với học sinh lớp 1 nên nhẹ nhàng, vì các con mới làm quen với mặt chữ, con số, vừa học vừa chơi.

Nếu kiểm tra học kì 1 với học sinh lớp 1 năm nay mà nặng nề, sẽ đặt dấu chấm hết cho kì vọng vào chương trình mới, phát triển phẩm chất và năng lực cho học trò, thoát khỏi việc học hàn lâm, học chỉ phục vụ cho thi cử.

Ngoài ra, kiểm tra học kì 1 của lớp 1 năm nay nặng nề, kiến thức hàn lâm sẽ tiếp tục thổi bùng tiêu cực dạy thêm, học thêm trong chương trình mới, điều mà không ai muốn.

Trả lại tuổi thơ cho học sinh, hãy trả lại sự tự nhiên, nhẹ nhàng trong kì kiểm tra học kì đầu đời của con trẻ, của chương trình mới.

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, năm sau bắt đầu từ năm nay, đề kiểm tra học kì nhẹ nhàng, đúng mục tiêu đặc ra sẽ góp phần giảm áp lực học tập cho học trò khi triển khai chương trình mới.

Xin đừng làm phụ huynh, học sinh phát hoảng khi đọc đề cương của con trẻ trước mỗi đợt kiểm tra định kì, làm kiểm tra định kì trở nên vô nghĩa với quá trình giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

https://tuoitre.vn/hoc-sinh-lop-1-nhoc-nhan-on-tap-chuan-bi-kiem-tra-hoc-ky-dau-tien-theo-chuong-trinh-moi-20201227204135774.htm

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html

Sơn Quang Huyến

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/kiem-tra-ki-1-lop-1-nen-nhe-nhang-post214532.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *