Học viện Chính trị Công an Nhân dân khai giảng năm học mới

Đến dự lễ khai giảng có Thượng tướng, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các cục của Bộ Công an và cán bộ, giảng viên, học viên.

Năm học vừa qua, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, tác dụng trực tiếp đến nhiệm vụ giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

Tuy nhiên, Học viện đã thực hiện tốt công tác chiêu sinh, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và các hệ đào tạo, bồi dưỡng trên 3.000 học viên.

Đồng thời, học viện đã chủ động ra soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn theo đầu ra theo hướng tăng cường kiến thức, kỹ năng giải quyết tình hình thực tế gắn với tiêu chí theo 4 cấp mà chủ trương của Bộ Công an.

Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên vì đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả đào tạo bồi dưỡng của Học viện.

Đến nay Học viện có 1 giáo sư, 8 phó giáo sư, 56 tiến sĩ, 132 thạc sĩ.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Trong năm học, Học viện đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tổ chức nghiên cứu nghiên cứu mới 1 đề tài cấp nhà nước; tham mưu tổ chức 1 hội thảo cấp quốc gia, 4 hội thảo cấp Bộ và nhiều hội thảo hội đàm phục vụ công tác giản dạy nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện.

Năm học 2019-2020, Học viện vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Công an, 1 đơn vị được cấp phòng đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ; 2 đơn vị cấp phòng được đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ Công an; 9 đơn vị cấp phòng đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 2 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 37 cán bộ đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen khác.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng về thành tích trong năm học 2019-2020.

Học viên có 1 đồng chí được thăng cấp hàm Trung tướng, 1 đồng chí được phog cấp hàm Thiếu tướng, 1 đồng chí Phó giám đốc Học viên được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An Ninh Nhân dân.

Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu khách mời.

Năm học 2020-2021, Học viện chính trị Công an Nhân dân tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an Nhân dân giai đoạn mới và kiện toàn tổ chức bộ máy để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao, Đảng ủy, Ban giám đốc và tòa thể cán bộ giảng viên, học viện Học viện Chính trị Công an Nhân dân quyết tâm thi đua hoàn thành tốt chương trình công tác năm học 2020-2021 hướng tới xây dựng Học viện Chính trị Công an Nhân dân vững mạnh toàn diện, trở thảnh cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu về công tác Đảng, công tác chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận chính trị có chất lượng của lực lượng Công an Nhân dân và của Quốc gia.

Minh Thư

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-khai-giang-nam-hoc-moi-post213401.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *