Học sinh cơ bản vẫn bị cấm sử dụng điện thoại ở trường

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu có ý kiến về vấn đề cho học sinh mang điện thoại thông minh vào lớp học có nên không? Việc quản lý sử dụng điện thoại trong lớp thế nào vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi bài trên lớp của học sinh, học sinh có thực sự sử dụng điện thoại vào mục đích học. Hay tình trạng phân biệt giàu nghèo giữa các học sinh sẽ xảy ra?

Vì thế, Đoàn Đại biểu Quốc hội Bạc Liêu đã kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét lại vấn đề này.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng cho rằng, còn nhiều ý kiến của cử tri đối với Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học (nếu được giáo viên cho phép) là không hợp lý vì giáo viên không thể kiểm soát mục đích học sinh sử dụng điện thoại, dễ bị phân tâm, thiếu tập trung trong giờ học.

Về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trả lời như sau:

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT tại Điều 37 về các hành vi học sinh không được làm có quy định: “học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Như vậy, việc sử dụng điện thoại trong lớp học về cơ bản vẫn là hành vi bị cấm. Việc sử dụng điện thoại trong lớp học với mục đích học tập của học sinh chính là khai thác các lợi thế kết nối của các thiết bị thông minh (trong đó có điện thoại) góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thời kì chuyển đổi số đang diễn ra.

Để hướng dẫn giáo viên và các nhà trường quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học (trong đó có điện thoại di động) một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học và kinh tế xã hội của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục:

“Không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động để phục vụ học tập. Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động học do giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học quyết định; được giáo viên hướng dẫn cụ thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy sao cho không yêu cầu tất cả học sinh phải có điện thoại để sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội dung học tập. Giáo viên thông báo cụ thể yêu cầu học sinh chỉ được sử dụng điện thoại như là một thiết bị hỗ trợ hoạt động học và những điều học sinh không được làm khi sử dụng điện thoại trên lớp, trong giờ học”.

Như vậy, việc sử dụng điện thoại ở trường về cơ bản vẫn là hành vi bị cấm và học sinh chỉ được sử dụng khi được sự đồng ý của giáo viên và phục vụ mục đích học tập dưới sự quản lý, giám sát của giáo viên, nhà trường và gia đình học sinh.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-sinh-co-ban-van-bi-cam-su-dung-dien-thoai-o-truong-post216017.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *