Hiệu trưởng ký danh sách đề nghị khen thưởng có tên mình vẫn đúng quy định

Ngày 22/10/2020, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được ý kiến của một bạn đọc chuyển đến, thắc mắc về quy trình ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo danh sách các cá nhân được nhà trường khen thưởng trong năm học 2019 – 2020, có tất cả 583 cá nhân thuộc các khoa, đơn vị, phòng, ban chức năng của trường được đề nghị khen thưởng.

Trong đó có Phó Giáo sư Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng nhà trường.

Kèm theo đó là thông báo việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của năm học, và kết quả họp thi đua khen thưởng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Điều đáng nói, trong một số văn bản, danh sách về thi đua khen thưởng của nhà trường, do Phó Giáo sư Ngô Thị Phương Lan ký, nhưng lại cũng có tên chính cô Ngô Thị Phương Lan cũng được khen thưởng.

Điều này dễ khiến cho người đọc hiểu rằng, cô Ngô Thị Phương Lan đang ký vào danh sách có tên, tự khen thưởng cho chính mình.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 23/10, thừa ủy quyền của Phó Giáo sư Ngô Thị Phương Lan, Thạc sĩ Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông, Quan hệ Doanh nghiệp của nhà trường đã giải thích về vấn đề này.

Theo Thạc sĩ Trần Nam, danh sách thi đua khen thưởng hàng năm, hiệu trưởng ký với vai trò là thủ trưởng đơn vị ký vào danh sách.

Còn quy trình xét thi đua, khen thưởng của trường đã có riêng hội đồng xét, đã công khai, minh bạch các tiêu chí được khen thưởng ở các cấp khác nhau. Thành tích của các cá nhân đạt được trong năm học, là sự tổng hợp từ đề xuất của các đơn vị trực thuộc gửi lên.

Cũng giống như nhân sự chức vụ hiệu trưởng trực thuộc phòng Hành chính Tổng hợp, thì cũng thực hiện như vậy.

Thạc sĩ Trần Nam nói rằng: Những danh sách như vậy thì phải có người đại diện lãnh đạo nhà trường đứng ra ký, nên cô Phương Lan mới làm điều này.

Tuy nhiên, đối với các giấy khen bản in, giấy khen của Hiệu trưởng thì sẽ do một Phó Hiệu trưởng nhà trường đứng ra ký, và ngược lại (giấy khen của Phó Hiệu trưởng thì là do Hiệu trưởng ký).

Đại diện cho lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Điều này hoàn toàn không trái với các quy định hiện hành của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Phương Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hieu-truong-ky-danh-sach-de-nghi-khen-thuong-co-ten-minh-van-dung-quy-dinh-post213169.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *