Hiệu trưởng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là giáo sư ngành Kinh tế

Giáo sư Nguyễn Minh Hà sinh ngày 01/11/1972, quê ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông học đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và học cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 37 tuổi, ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Kinh tế học, chuyên ngành Kinh tế của Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh.

Năm 1997, ông là chuyên viên kinh tế của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003, ông bắt đầu tham gia vào công tác đào tạo, là giảng viên và là Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà cũng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh như Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế – Sau đại học, Phó Trưởng khoa Đào tạo sau đại học, Phụ trách khoa Đào tạo sau đại học kiêm Trưởng phòng Hợp tác Quản lý khoa học, Trưởng khoa Đào tạo sau đại học kiêm Phụ trách phòng Tổ chức – Nhân sự; Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng; Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Hiện tại, ông là giảng viên cao cấp (giảng môn Kinh tế vĩ mô; môn Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, phân tích định lượng và môn Phương pháp nghiên cứu khoa học); Trưởng ngành Kinh tế học và là Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế vào năm 2013.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: website Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Giáo sư đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh và 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Ngoài ra, ông đang là chủ nhiệm và thực hiện một đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà cũng đã công bố 124 bài báo khoa học, trong đó có 29 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Đồng thời, ông tham gia biên soạn 1 giáo trình và 6 sách chuyên khảo, cả 7 cuốn sách đều thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Đối với công tác chuyên môn, giáo sư sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy sinh viên làm trọng tâm, kết hợp giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong bài giảng qua các nghiên cứu khoa học được sử dụng làm tài liệu học tập; Luôn gắn liền nội dung giảng dạy với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

Ông cũng có nhiều đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tín chỉ hóa, đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu xã hội, đảm bảo tính liên thông giữa các ngành học và hội nhập quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà cũng đã tiến hành xây dựng các chương trình đại học và sau đại học của nhà trường theo hướng hiện đại, gắn với thực tế và hội nhập quốc tế.

Giáo sư thường xuyên tổ chức các hội thảo đóng góp xây dựng mục tiêu và đổi mới chương trình đào tạo của trường, tiến tới kiểm định chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước.

Điều quan trọng là Giáo sư Nguyễn Minh Hà luôn gắn nghiên cứu khoa học vào công tác giảng dạy và quản lý như các nghiên cứu “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh”, “Lý do chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để học cao học”, “Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của Đại học Aberdeen”, “Giải pháp thúc đẩy giảng viên khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh tích cực tham gia Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học ở Việt Nam”.

Song song với đó, Giáo sư còn tăng cường nghiên cứu khoa học chất lượng cao để đăng trên Tạp chí uy tín trên thế giới.

Với vai trò quản lý, lãnh đạo tại trường, Giáo sư Nguyễn Minh Hà đã có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị như thực hiện soạn thảo các quy định đào tạo, quy định nghiên cứu khoa học, quy định hợp tác quốc tế.

Ông cũng thường xuyên đổi mới công tác quản lý giảng viên, học viên thông qua tiếp thu ý kiến của giảng viên, học viên và đồng nghiệp; tăng cường công tác phục vụ giảng viên, học viên và thực hiện các công tác quản lý thông qua xây dnwgj phần mềm quản lý đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý công việc.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà cũng có những đóng góp quan trọng về phát triển ngành và bậc đào tạo đại học,sau đại học của nhà trường. Giáo sư đã phát triển thâm các chương trình đào tạo cao học liên kết như Chương trình liên kết với Đại học ECU (Úc); liên kết Đại học Southern Queenland (Úc) và liên kết với Đại học Flinders (Úc), ROEN (Pháp).

Giáo sư thực hiện nghiên cứu khoa học theo các hướng nghiên cứu chính là Kinh tế học ứng dụng; Kinh tế phát triển; Kinh tế tài chính và Kinh doanh.

Giáo sư Nguyễn Minh Hà tăng cường nghiên cứu khoa học,đào tạo và tư vấn ở địa phương qua việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa,…

Ông cũng chú trọng việc tạo chính sách thúc đẩy giảng viên, cán bộ viên chức nghiên cứu khoa học, khuyến khích các học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học.

Kết quả là một số nghiên cứu khoa học của học viên đã được đăng trên các Tạp chí trong và ngoài nước.

Các hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa giảng viên và sinh viên, tổ chức hội thảo quốc tế cũng được giáo sư đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Năm 2020, Giáo sư Nguyễn Minh Hà được nhận giải thưởng Distinguished Fellow của Viên Công nghệ và Kỹ thuật Quốc tế (International Engineering and Technology Institute – IETI).

Phạm Minh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hieu-truong-dai-hoc-mo-thanh-pho-ho-chi-minh-la-giao-su-nganh-kinh-te-post214937.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *