Hà Tĩnh giao quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho bà Đặng Thị Quỳnh Diệp

Quyết định được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ký và ban hành ngày 1/3/2021.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp (Ảnh: Báo Hà tĩnh)

Bà Đặng Quỳnh Diệp, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến thời điểm kiện toàn chức danh Giám đốc Sở.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao quyền Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà tĩnh cho bà Đặng Thị Quỳnh Diệp

Được biết, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp (sinh ngày 16/8/1974) là thạc sĩ Toán Đại học sư phạm Vinh (Nghệ An).

Năm 2003 – 2008, bà giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa Tự nhiên, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Năm 2008, bà được bổ nhiệm chức Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Năm 2014, bà giữ chức Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Đến tháng 5/2018, Thạc sĩ Đặng Thị Quỳnh Diệp giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 1/3/2021, bà được giao quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Với việc giao quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh hiện còn hai Phó Giám đốc Sở là ông Nguyễn Quốc Anh và ông Nguyễn Hồng Cường.

Phạm Minh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ha-tinh-giao-quyen-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-cho-ba-dang-thi-quynh-diep-post216013.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *