Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh mỏi mòn chờ thăng hạng!

Ngày 15/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 1391/GDĐT-TC thông báo về việc lập danh sách và hồ sơ viên chức có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020. [1]

Nội dung văn bản cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận công văn số 1730/SNV-CCVC ngày 8/5/2020 của Sở Nội vụ về việc lập danh sách và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Mỏi mòn chờ đợi…

Nhận được thông tin, nhiều giáo viên bậc trung học phổ thông các trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh rất phấn khởi và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu để chuẩn bị dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đến thượng tuần tháng 6/2020, giáo viên nhận được thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo “Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương năm 2020”. [2]

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Thông báo này cho biết, có 573 giáo viên đảm bảo yêu cầu về hồ sơ theo quy định – nghĩa là đủ điều kiện được dự thi hoặc xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đợt xét hồ sơ tháng 5/2020 có khoảng 50% giáo viên không đạt yêu cầu do chưa đủ số năm công tác ở đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ không đúng theo quy định.

Đơn vị nào nhiều thì khoảng trên dưới 10 giáo viên, đơn vị ít hơn chỉ khoảng 3-4 giáo viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện cho việc thăng hạng – tính quy mô khoảng 100 giáo viên/trường.

Cũng theo danh sách công khai, rất nhiều giáo viên tham gia thăng hạng có học vị Thạc sĩ; bằng trung cấp (kể cả cao cấp) chính trị; chứng chỉ quản lí Nhà nước (chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 2); chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (chứng chỉ B1) và đa số giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm 2017, 2018, 2019.

Như vậy, số giáo viên này đã rất cố gắng khi bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để bổ túc các loại văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi những mong được thăng hạng, đồng nghĩa với việc được tăng hệ số lương.

Chẳng hạn như, giáo viên có học vị Thạc sĩ phải mất 2 năm theo học tập trung hệ chính quy; giáo viên có bằng trung cấp chính trị phải học 1,5 năm – không được vắng quá 20% thời gian lên lớp; giáo viên mất 3 tháng mới lấy được chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 2 với chi phí khoảng 3 triệu đồng…

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn mòn mỏi chờ đợi tin tức và đoán già đoán non không biết phải thi hay xét thăng hạng – bởi Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không hề có một dòng thông báo nào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nhưng việc thăng hạng vẫn còn chậm trễ

Thay chứng chỉ bằng thi ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, thăng hạng cũng lo
Thay chứng chỉ bằng thi ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, thăng hạng cũng lo

Ngày 12/2/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020.

Theo đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục lưu ý các bộ ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/3/2020; hoàn thành việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/12/2020. [3]

Như thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cụ thể, rõ ràng về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhưng các địa phương làm không đồng bộ, thậm chí chậm trễ, dẫn đến nhiều thiệt thòi về quyền lợi chính đáng cho giáo viên.

Chẳng hạn như, ngày 14/9/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II và hưởng lương ở hạng chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/10/2020. [4]

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lí giải cho việc các cơ quan có thẩm quyền chậm tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều luồng thông tin khác nhau.

Hiệu trưởng ở đơn vị tôi hiện đang công tác nói rằng, do nhiều hiệu trưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa xây dựng được vị trí việc làm cho giáo viên nên việc thăng hạng có chậm trễ.

Một hiệu trưởng khác lí giải, các cơ sở giáo dục khi có nhu cầu về vị trí việc làm của các chức danh nghề nghiệp thuộc hạng đăng kí dự thi thì sẽ được cấp quyền cử giáo viên đi thi.

“Hiện nay có tình trạng, nhiều trường cứ cho giáo viên thoải mái đăng kí dự thi thăng hạng nhưng khi họ thi đậu/được xét thăng hạng thì lúng túng trong việc bố trí việc làm vì không được quy hoạch trước đó, có thể là lí do chậm trễ thăng hạng”, vị hiệu trưởng này nói thêm.

Trong khi đó, nhiều giáo viên cho rằng, sắp tới Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học nên có thể Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng thăng hạng chức danh nghề nghiệp để chờ chỉ đạo.

Qua bài viết này, chúng tôi kính mong Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thông báo cho giáo viên được rõ về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 sẽ được tiến hành vào thời điểm nào để giáo viên yên tâm công tác.

Tài liệu tham khảo:

[1]//f1.hcm.edu.vn/data/hcmedu/phongtccb/attachments/2020_5/1391_155202014.pdf?fbclid=IwAR1WWOHCx-qRBTONEQW3dlqoE0_CZfcTSHtUdES0tmuVpCWjCEW6Dm3aVk0

[2] //drive.google.com/file/d/15bjbnEg2rEg3uwGstYl1cS-bhpqVF1Ys/view?zarsrc=30

[3] //hcmcpv.org.vn/tin-tuc/truoc-31-12-2020-phai-hoan-thanh-to-chuc-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-nam-2020-1491862247

[4] //sonoivu.hanoi.gov.vn/nang-ngach/-/view_content/3890177-cong-nhan-ket-qua-thi-thang-hang-cdnn-tu-hang-iii-len-hang-ii-doi-voi-giao-vien-thpt-lam-viec-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-thuoc-thanh-pho-nam-2020.html

Ánh Dương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-pho-thong-thanh-pho-ho-chi-minh-moi-mon-cho-thang-hang-post214486.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *