Giáo viên hưởng lương trung cấp có thể lên lương đại học được hay không?

Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thư từ bạn đọc có tên N.T.T. có địa chỉ mail nguyenthi……@gmail.com nội dung thư như sau:

“Cho tôi hỏi tôi đang giảng dạy tại trường mầm non công lập, hiện tôi đã có bằng đại học mầm non nhưng hiện lại đang hưởng lương trung cấp, tôi đã học và đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 rồi và về thành tích đã có 2 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và liên tục được lao động tiên tiến cấp huyện.

Vậy tôi có được chuyển xếp lương lên bậc đại học. Khi đó, tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 3 để được xét hưởng lương đại học không ạ.”

Với câu hỏi của bạn có 2 phần, người viết theo hiểu biết của mình xin được cung cấp thông tin tư vấn để bạn tham khảo, cụ thể như sau:

Căn cứ theo Thông tư số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ).

Giáo viên hưởng lương trung cấp có thể thăng hạng lên lương đại học được hay không?
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thứ nhất, việc xếp lương giáo viên mầm non

Theo thư bạn đề cập, bạn đang dạy tại trường mầm non công lập hưởng lương trung cấp, có nghĩa là bạn đang hưởng lương Giáo viên mầm non hạng IV (có hệ số lương 1,86 đến 4,06) theo quy định tại các điều sau:

Tại “Điều 2. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng II Mã số: V.07.02.04

2. Giáo viên mầm non hạng III Mã số: V.07.02.05

3. Giáo viên mầm non hạng IV Mã số: V.07.02.06

Tại “Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

b) Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89);

c) Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Thứ hai, điều kiện để được chuyển xếp lương đại học

Vì sao lương giáo viên mầm non ra trường thấp hơn lương tối thiểu vùng?
Vì sao lương giáo viên mầm non ra trường thấp hơn lương tối thiểu vùng?

Trong thư bạn hỏi bạn đang hưởng lương Giáo viên mầm non hạng IV, bạn có được được chuyển xếp lương lên hạng II (mức lương có hệ số từ 2,34 đến 4,98) hay không. Bạn tham khảo các thông tin quy định sau:

Tại Chương II: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Ở “Điều 4. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04

1. Nhiệm vụ:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên;

b) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên;

c) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên;

d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

b) trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

b) Thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non;

c) Tích cực chủ động phối hợp có hiệu quả với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

d) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm tr lên.

Tại Điều 5. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

1. Nhiệm vụ:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn;

c) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp trường trở lên;

d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;

b) Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non;

c) Chủ động tổ chức và phối hp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;

d) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường tr lên;

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.”

Với quy định trên, bạn đang hưởng lương trung cấp là Giáo viên mầm non hạng IV, do đó bạn không được chuyển từ giáo viên mầm non hạng IV lên hạng II, mà phải chuyển từ giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III (có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89) nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện kể trên, sau đó 06 năm giữ hạng III bạn mới được xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giáo viên mầm non hạng II (có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98).

Trên đây là một số thông tin tư vấn cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện và chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch mới về việc quy định mã số, xếp lương giáo viên,… hướng đến việc xếp lương theo vị trí việc làm, phù hợp với chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục mới, theo quan điểm cá nhân người viết thì bạn hãy chờ đợi Thông tư mới ban hành, các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để quyết định xem có học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III hay không? Xin trao đổi cùng bạn.

BÙI NAM

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-huong-luong-trung-cap-co-the-len-luong-dai-hoc-duoc-hay-khong-post215111.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *