Giáo viên Hà Nội thắc mắc về bằng đại học lương trung cấp, thầy Bùi Nam trả lời

Bày tỏ thắc mắc của mình về việc có bằng đại học năm 2000, trúng tuyển viên chức là giáo viên tiểu học năm 2005 nhưng đến nay vẫn hưởng lương trung cấp, xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV,… một bạn đọc là giáo viên tiểu học ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội có địa chỉ mail dnt……@gmail.com gửi thư về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau:

Tôi là giáo viên cấp tiểu học đang giảng dạy tại Mỹ Đức – Hà Nội.

Năm 1994 tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung Ương

Năm 2000 tốt nghiệp đại học Mỹ thuật.

Năm 2005 trúng tuyển viên chức ngành giáo dục (giáo viên tiểu học) tại huyện Mỹ Đức – Hà Nội. Tôi có đầy đủ Chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học. Giáo viên cốt cán do Sở Giáo dục cấp.

Trong quá trình công tác, tôi thường xuyên được Phòng giáo dục cử đi học tập, tập huấn. Làm báo cáo viên cho phòng giáo dục,…

Nhiều lần được cử làm giám thị, chấm thi viên chức,…

Một số giáo viên đỗ viên chức cùng đợt với tôi (2005) ở huyện khác, có nhiều người đã được hưởng lương đại học. Còn tôi đến nay vẫn hưởng lương Trung cấp.

Từ ngày đó đến giờ tôi vẫn chỉ được hưởng lương Trung cấp (hạng IV).

Xin hỏi, tôi tuyển dụng năm 2005 có bằng đại học đến nay vẫn xếp lương trung cấp là đúng hay sai?

Sắp tới ngày 20/3, tôi sẽ được xếp lương như thế nào? Tôi có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nhà giáo hạng III hay không?

Kính mong giúp tôi giải đáp những thắc mắc trên.

Trân trọng cảm ơn!

Giáo viên tiểu học được tuyển dụng năm 2005 có bằng đại học đến nay vẫn xếp lương trung cấp là đúng hay sai? (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về Tòa soạn.

Bằng kiến thức cá nhân căn cứ các căn cứ pháp lý, người viết cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đến vấn đề bạn hỏi để các đồng nghiệp cùng tham khảo, như sau:

Thứ nhất, vào biên chế năm 2005 xếp lương như thế nào?

Việc quy định mã số, mã ngạch của ngành Giáo dục và Đào tạo ở thời điểm năm 2005 căn cứ vào Quyết định Số: 61/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá – Thông tin.

TạiĐiều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức bao gồm:

1. Giáo dục và đào tạo:

– Giáo viên mầm non chính (trình độ cao đẳng) – Mã số 15a.206;

– Giáo viên mầm non cao cấp (trình độ đại học) – Mã số 15a.205;

– Giáo viên tiểu học chính (trình độ cao đẳng) – Mã số 15a.204;

– Giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đại học) – Mã số 15a.203;

– Giáo viên trung học cơ sở (trình độ cao đẳng) – Mã số 15a.202;

– Giáo viên trung học cơ sở chính (trình độ đại học) – Mã số 15a.201;

– Giáo viên trung học phổ thông chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ đại học) – Mã số 15c.207;

– Giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) – Mã số 15c.208;

– Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ trung học) – Mã số 15c.209;

– Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ trung học) – Mã số 15c.210;

Điều 2.

1. Trình độ theo chuyên ngành đào tạo của các chức danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải phù hợp với chuyên môn của viên chức đang đảm nhiệm;

2. Chức danh và mã số của các ngạch viên chức quy định tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc chuyển xếp lương mới theo quy định;…”

Do bạn không nêu rõ bạn tuyển dụng năm 2005 ở thời điểm cụ thể nào nên tôi cung cấp thông tin cho bạn 2 trường hợp sau:

Trường hợp giáo viên tiểu học bổ nhiệm từ ngày 25/01/2005 đến ngày 9/9/2005 thì mức lương của giáo viên tiểu học được xếp theo quy định tại bảng 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT như sau (ghi chú: VK là vượt khung):

Số TT

Nhóm ngạch

Mã số ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

VK

VK

VK

VK

3

Giáo viên tiểu học

15.114

1,57

1,74

1,91

2,08

2,25

2,42

2,59

2,76

2,93

3,10

3,27

3,44

3,61

3,78

3,95

4,12

Trường hợp giáo viên tiểu học được bổ nhiệm sau ngày 10/09/2005 thì ngạch và hệ số lương của giáo viên tiểu học được quy định tại mục 4 Chương II Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC như sau:

4- Các ngạch giáo viên tiểu học.

a) Giáo viên tiểu học đạt chuẩn theo quy định của ngạch (trình độ trung học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy) đã được chuyển xếp lương cũ sang lương mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 vào ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) thuộc viên chức loại B theo bảng chuyển xếp số 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT, cụ thể đã được chuyển xếp theo bảng sau:

Bậc lương mới

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương mới

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

Hệ số lương cũ

1,57

1,74

1,91

2,08

2,25

2,42

2,59

2,76

2,93

Bậc lương mới

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

VK

VK

VK

VK

Hệ số lương mới

3,66

3,86

4,06

VK5%

VK7%

VK9%

VK11%

Hệ số lương cũ

3,10

3,27

3,44

3,61

3,78

3,95

4,12

b) Từ bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới vào viên chức loại B đối với giáo viên tiểu học đạt chuẩn nêu trên và căn cứ vào phân loại, chức danh và mã số của các ngạch giáo viên tiểu học ban hành tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV để chuyển xếp lương đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy đã chuyển xếp lương cũ sang lương mới vào ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) thuộc viên chức loại B như sau: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước ngày Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo bảng chuyển xếp tại điểm a, khoản 4 này.

Kể từ ngày Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành được căn cứ vào hệ số lương mới và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) để chuyển xếp vào hệ số lương mới ở ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) thuộc viên chức loại A0 (nếu có trình độ đại học).

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203) thuộc loại viên chức loại A1 (nếu có trình độ đại học).

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học chính (viên chức loại A0) từ hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) thực hiện theo hướng dẫn Thông tư số 80/2005/TT.

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (viên chức loại A1) từ hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, mục I Thông tư này.”

Giáo viên tiểu học hạng III cũ chuyển hạng III mới thế nào, xếp lương ra sao?
Giáo viên tiểu học hạng III cũ chuyển hạng III mới thế nào, xếp lương ra sao?

Do đó, từ thời điểm 2005 đến trước khi Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT- BNV-BGDĐT có hiệu lực thi hành thì đã có các hướng dẫn chuyển xếp lương giáo viên tiểu học chính (trình độ cao đẳng) (hệ số từ 2,1 đến 4,89), giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đại học) nên việc không chuyển xếp lương cho bạn lên giáo viên tiểu học cao cấp là chưa đúng với các quy định của pháp luật.

Bạn liên hệ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện để nắm thông tin chi tiết.

Thông qua bài viết, kính chuyển ý kiến của bạn đọc là giáo viên tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội đến Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội để kiểm tra việc chuyển xếp lương giáo viên tiểu học có trình độ đại học chưa được chuyển xếp lương từ năm 2005 để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Thứ hai, chuyển xếp lương mới

Bạn đang được xếp giáo viên tiểu học hạng IV, căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập có hiệu lực từ 20/3/2021 thì tại “Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); […]”

Bạn có trình độ đại học và đạt các tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III nên bạn sẽ được xếp gáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, việc chuyển xếp hệ số lương căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Thứ ba, giáo viên tiểu học hạng IV (cũ) chuyển sang hạng III mới không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Do bạn đang được xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV nên theo quy định tại “Điều 10. Điều khoản áp dụng khoản 7. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.”

Do đó bạn không cần có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III mới.

Một số quy định và thông tin trao đổi cùng bạn, phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy trường hợp khác nhau sẽ có cách giải quyết khác nhau.

Bùi Nam

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-ha-noi-thac-mac-ve-bang-dai-hoc-luong-trung-cap-thay-bui-nam-tra-loi-post216043.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *