Giáo viên công lập ở Sài Gòn được 1,5 triệu tiền quà Tết Tân Sửu

Ngày 20/1/2021, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam đã ký văn bản 189/SGDĐT-KHTC, về việc chi quà tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh được chi tiền tết 1,5 triệu đồng/người (ảnh minh họa: VOV)

Theo đó, căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, công văn hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện của Sở Tài chính thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị.

Mức chi là 1,5 triệu đồng/người, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có mặt tại thời điểm tháng 1/2021, nằm trong chỉ tiêu biên chế được giao của năm 2021.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, ngân sách thành phố sẽ bổ sung dự toán kinh phí để chi quà tết cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Để kịp thời chi, đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021, hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Đồng thời, đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) và kèm bảng lương tháng 1/2021 của đơn vị gửi về Sở trước ngày 31/1/2021.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà tết cho cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-cong-lap-o-sai-gon-duoc-1-5-trieu-tien-qua-tet-tan-suu-post215054.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *