Giáo viên bận tập huấn chương trình mới, người dạy thay có được tính tăng giờ?

Cứ mỗi khi có công văn điều động giáo viên cốt cán đi tập huấn chương trình mới, người được cử đi cùng người ở nhà đều chẳng thấy vui vẻ gì. Lý do, người ở nhà phải chia nhau dạy số tiết của người đi tập huấn.

Công văn quy định việc tính tiền tăng tiết rất rõ ràng (Ảnh: Phan Tuyết)

Nhiều thầy cô ngán khi đi tập huấn

Đầu tháng 10 tại tỉnh Bình Thuận đã mở lớp tập huấn cho vài trăm giáo viên cốt cán cấp tiểu học của tỉnh đi học bồi dưỡng 2 ngày. Một giáo viên tiểu học một ngày dạy khoảng 7 tiết, 2 ngày tập huấn có khoảng 14 tiết dạy.

Thời gian này, nhiều giáo viên cốt cán phải đi tập huấn xa. Người đi tận Ninh Thuận, người vào tận Tiền Giang nên cả ngày đi và về mất khoảng 5 ngày. Trong thời gian ấy, giáo viên có ít nhất khoảng 30 tiết dạy.

Với số tiết dạy nhiều như thế, ai sẽ dạy thay đây? Nhà trường phải phân công người dạy hỗ trợ thế nào cho phù hợp? Có giáo viên sẵn sàng dạy nhưng cũng có thầy cô dạy trong tâm thế chẳng vui vẻ gì.

Có trường phải phân công mỗi thầy cô giáo dạy hỗ trợ một đến hai tiết.Có trường phân công giáo viên dạy thay, sau tập huấn giáo viên đi học về sẽ dạy trả lại số tiết giáo viên đã dạy hỗ trợ mình lúc trước.

Vì chuyện dạy thay này, nhiều giáo viên được cử đi tập huấn không thấy thoải mái khi phải mang ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ mình hoặc phải bỏ thêm thời gian để dạy “trả nợ”.

Không ít người thắc mắc: “Đi tập huấn là việc công của ngành, những người đi tập huấn là đang làm nhiệm vụ chung. Đã là việc chung thì công việc của cá nhân họ trong những ngày bận đi tập huấn phải có người khác đảm nhận”.

Sau khi tập huấn ở Bộ về, giáo viên cốt cán sẽ tập huấn lại như thế nào?
Sau khi tập huấn ở Bộ về, giáo viên cốt cán sẽ tập huấn lại như thế nào?

Vì thế, những ngày giáo viên được cử đi tập huấn, giáo viên nào dạy thay sẽ được hưởng chế độ tăng tiết mới là hợp lý.

Nhưng không hiểu vì sao, tại địa phương chúng tôi giáo viên dạy thay cho giáo viên cốt cán đi học lại không nhận được chế độ bồi dưỡng nào cả?

Giáo viên hỏi nhà trường, nhiều trường Ban giám hiệu chỉ nói cấp trên bảo thế mà chẳng đưa ra được quy định nào cả. Thời gian tập huấn càng dài, việc hỗ trợ các tiết dạy cho giáo viên đi tập huấn càng nhiều, điều này gây khó khăn cho việc phân công chuyên môn và bố trí người dạy thay ở các trường.

Có quy định dạy tăng tiết cho giáo viên đi tập huấn

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 2674/SGDĐT-MN&TH về việc thực hiện chế độ cho đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn.

Tiêu chuẩn của giáo viên cốt cán trong quan điểm của Bộ trưởng
Tiêu chuẩn của giáo viên cốt cán trong quan điểm của Bộ trưởng

Công văn nêu rõ: Theo phản ánh của một số giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đa số các trường chỉ thanh toán theo thời gian tham gia tập huấn, không tính thời gian ngày đi ngày về.

Căn cứ Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo và Phòng Văn xã huyện Phú Quý chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn nghiên cứu các quy định nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng kinh phí để chi trả các đối tượng tham gia bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo đầy đủ và đúng chế độ quy định.

Đồng thời, tổ chức phân công dạy thay trong thời gian tham gia bồi dưỡng, tập huấn kể cả ngày đi, ngày về.

Tại sao có địa phương không triển khai và thực hiện?

Cuối công văn trên còn dòng chữ “Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện”.

Tuy thế, tại địa phương chúng tôi (thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận) giáo viên nhiều trường học cho biết không được nhà trường triển khai nên không biết có công văn này tồn tại.

Vì thế, mỗi khi giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn đi tập huấn chuyên môn thì giáo viên ở nhà phải chia nhau dạy hỗ trợ hoặc chính giáo viên đi tập huấn về sẽ phải dạy trả nợ cho các thầy cô đã dạy cho mình.

Đã có những thắc mắc công khai trước trường vì sao giáo viên đi học tập huấn mà không có chế độ dạy tăng giờ cho giáo viên. Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn trả lời không có quy định chi tăng giờ nên nhà trường không thể làm mong các thầy cô giáo thông cảm.

Nay, chúng tôi phản ánh chuyện này đề nghị các trường học tại thị xã La Gi nghiên cứu kỹ Công văn số 2674/SGDĐT-MN&TH về việc thực hiện chế độ cho đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận ban hành để thanh toán chế độ cho giáo viên đi tập huấn, đồng thời nghiên cứu đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên dạy tăng tiết vì dạy thay đồng nghiệp đi tập huấn đúng quy định.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện quan điểm góc nhìn của tác giả.

Phan Tuyết

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-ban-tap-huan-chuong-trinh-moi-nguoi-day-thay-co-duoc-tinh-tang-gio-post214734.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *