Đi tập huấn hết tiền là do giáo viên… xài quá trớn

Bài viết “Có những giáo viên hết tiền vì liên tục tập huấn xa” của Đỗ Quyên đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc trên cả nước.

Không ít bạn đọc thắc mắc, thông tin cụ thể về chế độ của giáo viên cốt cán khi tập huấn chương trình mới như thế nào, nếu không đảm bảo chế độ thì làm so giáo viên nhiệt tâm, nhiệt tình học tập được.

Người viết đã tìm hiểu cụ thể từ một đồng nghiệp cùng trường, là giáo viên cốt cán môn Ngữ văn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đang tham gia các lớp tập huấn chương trình mới, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cô giáo (đề nghị không nêu tên) cho biết: “Em đi tập huấn được Sở cấp công tác phí cho 1 lần đi và về tại Thành phố Hồ Chí Minh là 400.000 đồng.

Chúng em được bao ở khách sạn 4 sao, bao ăn sáng và ăn trưa. Ngoài ra, mỗi giáo viên được cấp 150.000 đồng/ngày/người, để ăn tối tự do bên ngoài.

Thời gian em đi học, nhà trường bố trí giáo viên dạy thay, nếu không bố trí được, em về dạy bù. Các tiết dạy thay, dạy bù đều được tính tăng tiết, nếu vượt tiết tiêu chuẩn.

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, xài bao nhiêu cũng hết. Nhưng xài bình thường thì kinh phí được cấp khi đi tập huấn cũng ổn. Đi tập huấn hết tiền chắc là do giáo viên… xài quá trớn thầy ạ”.

Chế độ của giáo viên cốt cán khi đi tập huấn, bồi dưỡng như thế nào? (Ảnh mang tính chất minh họa: Giaoducthoidai.vn)

Giáo viên cốt cán được hưởng chế độ như thế nào?

Để các bạn đồng nghiệp tiện theo dõi, tìm hiểu, người viết lấy văn bản Số: 2474/GDĐT-TC về hướng dẫn chế độ làm việc của cán bộ quản lý cốt cán và giáo viên cốt cán hỗ trợ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Chí Minh làm ví dụ.

Quyền lợi của giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán:

Căn cứ vào nhiệm vụ, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng (nếu đạt yêu cầu); được hưởng chế độ quy đổi thời gian tham gia tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các chế độ theo quy định tại các văn bản khác có liên quan.

Thầy cô bận ngập đầu chuẩn bị ôn tập, kiểm tra học kỳ sao lại tập huấn dồn dập?
Thầy cô bận ngập đầu chuẩn bị ôn tập, kiểm tra học kỳ sao lại tập huấn dồn dập?

Việc quy đổi thời gian tham gia tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ra số tiết dạy để tính số giờ giảng dạy phải đúng với các quy định hiện hành (trong trường hợp có giáo viên có số tiết dạy vượt định mức giờ dạy/năm), cụ thể:

– Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

“Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm”.

– Khoản 8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

“Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật”.

Tài liệu tham khảo:

http://edu.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/ve-huong-dan-che-do-lam-viec-cua-cbql-cot-can-va-gv-cot-can-ho-tro-cbql-va-gv-c-c41012-65095.aspx

Sơn Quang Huyến

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/di-tap-huan-het-tien-la-do-giao-vien-xai-qua-tron-post214717.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *