Đến năm 2025, 30% học sinh phổ thông Sài Gòn đạt chứng chỉ tin học quốc tế

Ngày 8/3/2021, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 762/QĐ-UBND, về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021 – 2030”.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai ngay đề án này.

Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm thẩm định, cho phép các trường phổ thông trực thuộc triển khai chương trình, trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh.

Căn cứ vào đề án này, với chương trình giáo dục phổ thông mới, tin học sẽ trở thành môn học chính thức được giảng dạy trong các trường, kể cả bậc tiểu học.

Học sinh làm bài kiểm tra qua mạng (ảnh có tính minh họa: 789.vn)

Trong thời gian tới, yêu cầu bắt buộc đầu tư phòng máy, máy vi tính và đội ngũ đạt chuẩn nhằm đảm bảo 100% các trường phổ thông dạy môn tin học.

Song song với việc triển khai dạy tin học theo chương trình hiện hành, theo lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ngành giáo dục thành phố sẽ triển khai thực hiện các chương trình tin học theo chuẩn quốc tế, khuyến khích đưa vào các trường phổ thông nhiều chương trình theo chuẩn quốc tế cho đa dạng.

Trong giai đoạn hiện nay, việc này nhằm khuyến khích học sinh đạt các chứng chỉ của Certiporl hay ICDL.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng triển khai chương trình tin học theo chuẩn quốc tế với hình thức dạy học tăng cường, trong các chương trình dạy nghề, ngoại khóa, dạy vào buổi 2 trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh.

Kinh phí thực hiện đề án này được dự toán từ nguồn ngân sách thành phố, ngân sách của các quận, huyện theo phân cấp, kết hợp với xã hội hóa để đảm bảo triển khai một cách hiệu quả nhất.

Đề án này sẽ được triển khai qua 3 giai đoạn khác nhau:

Từ năm 2021 – 2022: Với các trường tiên tiến – hội nhập thì sẽ có 90% học sinh được học, 30% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

Với các trường phổ thông khác thì sẽ đáp ứng được 40% nhu cầu của học sinh, 20% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế, 80% giáo viên dạy tin học được chuẩn hóa đáp ứng được yêu cầu dạy chương trình tin học quốc tế theo cấp học. 100% các trường phổ thông có phòng máy vi tính, 50% đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Từ năm 2023 – 2025: Với các trường tiên tiến – hội nhập thì sẽ có 100% học sinh được học, 50% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

Với các trường phổ thông khác thì đáp ứng được 50% nhu cầu học sinh, 30% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế. 100% giáo viên dạy tin học được chuẩn hóa, đáp ứng được yêu cầu dạy chương trình tin học quốc tế theo cấp học. 100% trường phổ thông có phòng máy vi tính, 80% đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cấu hình máy đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

Từ năm 2025 – 2030: Với các trường tiên tiến – hội nhập thì có 100% học sinh được học, 80% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế.

Với các trường phổ thông khác: Đáp ứng được 80% nhu cầu của học sinh, 50% học sinh đạt chứng chỉ tin học quốc tế. 100% giáo viên dạy tin học được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu dạy chương trình tin học quốc tế theo cấp học.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/den-nam-2025-30-hoc-sinh-pho-thong-sai-gon-dat-chung-chi-tin-hoc-quoc-te-post216177.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *