Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức có Trường Đại học Y Dược trực thuộc

Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở nâng cấp và phát triển Khoa Y Dược. Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Quyết định thành lập, Trường Đại học Y Dược có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của Chính phủ; chịu sử quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược là hiện thực hóa truyền thống đào tạo Y Dược của Đại học Đông Dương – đơn vị tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội, và cũng là những bước hoàn thiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế chung của các cơ sở giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới.

Như vậy, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 8 trường đại học thành viên: (1) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, (2) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, (3) Trường Đại học Ngoại ngữ, (4) Trường Đại học Công nghệ, (5) Trường Đại học Kinh tế, (6) Trường Đại học Giáo dục, (7) Trường Đại học Việt Nhật và (8) Trường Đại học Y Dược.

ảnh: VNU

Theo đề án thành lập, Trường Đại học Y Dược phát triển theo định hướng nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực y tế của khu vực, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, những sản phẩm khoa học chăm sóc sức khỏe ở trình độ cao, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của y dược học Việt Nam; chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Về nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y Dược phát triển dựa trên thế mạnh và phát huy lợi thế nghiên cứu cơ bản, công nghệ cao sẵn có của một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu đất nước.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của nhà trường sẽ tập trung theo hướng ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới của Đại học Quốc gia Hà Nội vào thực hành lâm sàng, cận lâm sàng và phát triển thuốc, chế phẩm phục vụ điều trị; tiếp cận hướng tới sản phẩm đầu ra có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn tồn tại trong lĩnh vực y tế của đất nước. Khoa học công nghệ của Trường được hình thành trên cơ sở các nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo kế hoạch, trung bình hàng năm mỗi cán bộ khoa học công bố ít nhất 2 bài báo, báo cáo khoa học trong nước và quốc tế; tổng số bài báo quốc tế (được trích dẫn trong hệ thống ISI / Scopus) hằng năm đạt từ 20 công trình trở lên; có ít nhất một quy trình kỹ thuật mới được chuyển giao hoặc cấp bằng sở hữu trí tuệ hay phát minh sáng chế mỗi năm.

Trường Đại học Y Dược sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực có nhu cầu cao của ngành khoa học sức khỏe: Y học (bệnh học, điều trị học), dược học (nghiên cứu và phát triển thuốc), công nghệ và kỹ thuật y học hiện đại (công nghệ y sinh học phân tử – tế bào, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật hình ảnh y học, thiết bị và vật liệu y sinh…); kết hợp nghiên cứu và triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học liên ngành sẵn có ở Đại học Quốc gia Hà Nội như khoa học và công nghệ y – sinh phân tử – tế bào – miễn dịch, công nghệ nano, các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị mới…

Hơn 400 sinh viên Khoa Y Dược - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm học mới
Hơn 400 sinh viên Khoa Y Dược – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm học mới

Tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ khoa học – công nghệ trong lĩnh vực y tế.

Về nhân lực, hiện nay Trường Đại học Y Dược có số lượng cán bộ cơ hữu đảm bảo tỷ lệ 01 cán bộ giảng dạy/15 sinh viên. Giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 50%, giáo sư và phó giáo sư chiếm 27%. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính được xây dựng chính quy, chuyên nghiệp, có năng lực quản lý; bảo đảm 100% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực quản lý theo tiêu chuẩn quản trị đại học hiện đại.

Hiện nay, Khoa Y Dược nay là Trường Đại học Y Dược đã ký hợp đồng nguyên tắc đào tạo với 23 bệnh viện thực hành trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 11 bệnh viện đã ký lại hợp đồng nguyên tắc đào tạo theo nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Trong đó bệnh viện E là bệnh viện thực hành chính và bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội là bệnh viện trực thuộc chịu sự quản lý trực tiếp của khoa Y Dược.

Với định hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa lý thuyết và thực hành, Trường Đại học Y Dược hiện nay có 11 Bộ môn đặt văn phòng Bộ môn tại các bệnh viện tuyến trung ương là:

Bộ môn Nội, Bệnh học, Ung thư và Y học hạt nhân tại bệnh viện Bạch Mai; Bộ môn Ngoại, Gây mê hồi sức ngoại khoa tại Bệnh viện Việt Đức; Bộ môn Nhi tại bệnh viện Nhi trung ương; Bộ môn Mắt tại bệnh viện Mắt trung ương; Bộ môn Sản phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Bộ môn kỹ thuật Y học tại bệnh viện E; Bộ môn Huyết học và Truyền máu tại bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương, … tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo lâm sàng cho sinh viên của khoa.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội quy mô 1000 giường sẽ được xây dựng mới tại Hòa Lạc với tổng diện tích 25ha.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-chinh-thuc-co-truong-dai-hoc-y-duoc-truc-thuoc-post213258.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *