Đại học Đông Đô mua phôi (để in bằng giả*) từ Văn phòng Bộ theo quy định nào?

Xung quanh vụ án “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, dư luận đang đặc biệt quan tâm về việc quản lý hoạt động và chất lượng thực sự của việc đào tạo văn bằng 2 đại học.

Bên cạnh những quan điểm cho rằng cần thu hồi “bằng giả” (từ “bằng giả” sử dụng trong kết luận điều tra), thì thông tin Trường Đại học Đông Đô mua phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khiến không ít người bất ngờ.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng.

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định như thế nào về việc in và cấp phát phôi bằng, vì sao Trường Đại học Đông Đô mua phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Từ tháng 10/2015, các trường đại học được tự chủ in phôi bằng

Điều 15 Mục 2 Chương III Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết:

Để có phôi in bằng giả, tháng 10/2018, ngay sau khi Trường Đại học Đông Đô sử dụng gần hết số phôi bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 nên Trần Kim Oanh đã chỉ đạo Trần Ngọc Quang làm giả Quyết định số 442/QĐ-ĐĐ ngày 19/10/2015 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ hai năm 2015 gồm 486 thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Tiếng Anh (bản phô tô).

Trần Ngọc Quang soạn thảo văn bản số 769/ĐĐ-ĐT&QLSV để Dương Văn Hòa ký gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm bản phô tô Quyết định số 442/QĐ-ĐĐ ngày 19/10/2015 đề nghị mua 468 phôi bằng. Cũng theo chỉ đạo của Trần Kim Oanh, Trần Ngọc Quang tiếp tục soạn thảo Công văn số 851/ĐĐ-ĐT&QLSV ngày 28/11/2018 để Dương Văn Hòa ký gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo mua thêm 835 phôi bằng để in bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy.

Vì sao đã được tự chủ in phôi bằng từ tháng 10/2015, nhưng tháng 10/2018 Trường Đại học Đông Đô vẫn phải làm giả danh sách trúng tuyển để mua 468 phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo? Tháng 11/2018 Trường Đại học Đông Đô tiếp tục gửi công văn mua thêm 835 phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để in bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh hệ văn bằng 2 chính quy.

Việc bán phôi bằng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào?

Báo Tuổi Trẻ ngày 17/08/2019 dẫn ý kiến trả lời của Trung tâm Truyền thông Bộ Giáo dục và Đào tạo cho câu hỏi “vì sao văn phòng bộ cung cấp phôi bằng cho Đại học Đông Đô?”, như sau:

Thông tư số 19 đã giao cho các trường chủ động in phôi bằng. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học do có khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng (về cơ sở vật chất, về nhân sự quản lý việc in phôi văn bằng chứng chỉ, số lượng phôi văn bằng chứng chỉ ít…) nên đề nghị được văn phòng bộ cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ.

Đại học Đông Đô: bằng giả hay không cần đợi Tòa phán quyết
Đại học Đông Đô: bằng giả hay không cần đợi Tòa phán quyết

Như vậy, văn phòng bộ là đơn vị cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ như các cơ sở in phôi văn bằng chứng chỉ khác. [1]

Việc cung cấp phôi văn bằng chứng chỉ của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tìm hiểu của chúng tôi, được quy định tại Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2010 ban hành quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Quyết đinh 5599/QĐ-BGDĐT hết hiệu lực từ ngày 24/03/2020 do bị thay thế bởi Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT).

Theo quy định tại khoản 2 điều 7 của quy định ban hành kèm theo Quyết định 5599/QĐ-BGDĐT nói trên thì, hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; bằng thạc sĩ, tiến sĩ, thủ tục gồm có:

a) Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp).

b) Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng trong đó nêu rõ: nhu cầu về phôi văn bằng; số lượng phôi đề nghị cấp; chỉ tiêu đào tạo đã được giao và tình hình thực hiện chỉ tiêu đào tạo; số lượng phôi đã được cấp đợt trước, số lượng phôi đã sử dụng để cấp cho người học; số lượng phôi đã sử dụng nhưng phải huỷ do ghi sai nội dung; số lượng phôi bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ; số lượng phôi còn tồn đọng chưa sử dụng đã được cấp từ các đợt trước đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng.

Về trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc cơ quan Bộ, điều 15 quy định ban hành kèm theo Quyết định 5599/QĐ-BGDĐT ghi:

1. Các Vụ: Giáo dục Trung học, Giáo dục Đại học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Dân tộc và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm:

Bộ Giáo dục khẳng định không buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho trường Đông Đô
Bộ Giáo dục khẳng định không buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho trường Đông Đô

a) Phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch sản xuất phôi văn bằng chứng chỉ hằng năm.

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phôi văn bằng chứng chỉ đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 và trả kết quả, ý kiến thẩm định về Bộ phận cấp phát văn bằng chứng chỉ sau 4 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Bộ chuyển đến.

c) Định kỳ kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo;

d) Phối hợp với Văn phòng báo cáo lãnh đạo Bộ và Hội đồng Văn bằng chứng chỉ tình hình cấp phôi văn bằng chứng chỉ, tình hình sử dụng phôi văn bằng chứng chỉ của các cơ sở giáo dục, sở giáo dục và đào tạo.

2. Hội đồng văn bằng chứng chỉ có nhiệm vụ tư vấn, thẩm định và kiểm tra việc cấp phát phôi văn bằng chứng chỉ, giúp Bộ trưởng trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục sản xuất, dán tem bảo hiểm, huỷ, thanh tra, kiểm tra, cấp phôi văn bằng chứng chỉ; việc thu hồi, huỷ văn bằng chứng chỉ, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định trong văn bản này.

3. Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ, Ban Thanh tra nhân dân, Hội đồng Văn bằng chứng chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tất cả các khâu sản xuất, thu, chi tài chính, cấp phôi văn bằng chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị và cán bộ công chức trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu phát hiện có sai sót về việc cấp phát phôi văn bằng chứng chỉ cần thông báo kịp thời đến Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Văn bằng chứng chỉ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-cung-cap-phoi-bang-cho-dai-hoc-dong-do-do-truong-de-nghi-20190817145821754.htm?fbclid=IwAR1O2G9uBHrGLpEdROHbx78xvgl6-n_fh_pkpP2EJ_txc9RZB3VcKmFreFQ

(*) Thông tin Trường Đại học Đông Đô mua phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để “in bằng giả” phản ánh theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Trung Hiếu

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/dai-hoc-dong-do-mua-phoi-de-in-bang-gia-tu-van-phong-bo-theo-quy-dinh-nao-post214007.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *