Đà Nẵng tuyển 300 chỉ tiêu vào lớp 10 trường chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 300 học sinh.

300 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn trong năm học 2021-2022. Ảnh: AN

Số lượng học sinh mỗi môn chuyên cụ thể như sau: Chuyên Toán: 60 học sinh; chuyên Ngữ văn: 25 học sinh; chuyên Vật lí: 50 học sinh; chuyên Lịch sử: 10 học sinh; chuyên Hóa học: 35 học sinh; chuyên Địa lí: 10 học sinh; chuyên Tin học: 20 học sinh; chuyên Tiếng Anh: 35 học sinh; Chuyên Sinh học: 35 học sinh; chuyên Tiếng Pháp: 10 học sinh; chuyên Tiếng Nhật: 10 học sinh.

Ngoài các quy định chung thì thí sinh dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn phải đảm bảo các điều kiện như: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 thí sinh Đà Nẵng cần biết
Thông tin chi tiết tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 thí sinh Đà Nẵng cần biết

Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên; Tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục tại thành phố Đà Nẵng hoặc tỉnh Quảng Nam.

Về tổ chức tuyển sinh sẽ gồm hai vòng. Vòng 1, tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển. Xét chọn những học sinh đảm bảo một số điều kiện, tiêu chuẩn về học lực. Những học sinh đạt điểm xét tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được dự thi vòng 2.

Vòng 2 là thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1. Việc thi tuyển được tổ chức kết hợp với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Học sinh sinh phải dự thi 4 môn gồn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Trong đó, môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (hệ số 1) thi chung đề thi, ngày thi với kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông; môn chuyên (hệ số 3) được tổ chức thi riêng.

Mỗi học sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào một môn chuyên. Học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng đăng kí dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn phải đồng thời đăng kí dự tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố như tất cả các học sinh khác (học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam chỉ được đăng kí thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn).

Đối với 3 môn hệ số 1: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh đăng kí dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn được bố trí thi tại các điểm thi chung với học sinh có nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh.

Điểm bài thi môn chuyên là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi. Điểm bài thi tính theo thang điểm từ 0 đến 10 điểm, điểm làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính để giải các bài toán bằng ngôn ngữ lập trình: Pascal hoặc C hoặc C++ .

Nội dung đề thi theo chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Riêng môn Tin học, nội dung thi thuộc chương trình Tin học tự chọn trung học cơ sở do Bộ giáo dục ban hành và những nội dung thi chọn học sinh giỏi lớp 9, thi Tin học trẻ trung học cơ sở cấp thành phố.

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm ngoại ngữ + Điểm môn chuyên x 3. 5.

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm các quy định trong kì thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0 (chưa nhân hệ số).

Xáo trộn tuyển sinh lớp 6, 10 bởi dịch Covid-19
Xáo trộn tuyển sinh lớp 6, 10 bởi dịch Covid-19

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, trước tiên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự sau đây:

Có điểm thi môn chuyên cao hơn; Có giải thi học sinh giỏi lớp 9 (môn chuyên) cao hơn; Có điểm trung bình môn chuyên năm học lớp 9 cao hơn.

Đối với những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc, được xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực giỏi năm học lớp 9, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, giải quyết.

Trong trường hợp tuyển học sinh tỉnh Quảng Nam không đủ 20 chỉ tiêu thì sẽ tuyển tiếp học sinh của thành phố Đà Nẵng để đảm bảo tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 300.

AN NGUYÊN

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/da-nang-tuyen-300-chi-tieu-vao-lop-10-truong-chuyen-post215787.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *