Cuối tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới

Ngày 25/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo trực tuyến triển khai công tác chuẩn bị sách giáo khoa của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 ở bậc trung học cơ sở.

Hội thảo này được nối tới các điểm cầu của toàn bộ các trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu nói rằng, năm học tới (2021 – 2022) là năm học đầu tiên, các trường trung học cơ sở thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Một điểm cầu tổ chức hội thảo trực tuyến sáng ngày 25/2 (Ảnh: CTV)

Nội dung và chương trình của các môn học, phương pháp tiếp cận thay đổi khá nhiều, nhất là ở những môn mới như Khoa học Tự nhiên, Lịch sử – Địa lý lần đầu tiên xuất hiện theo hình thức tịch hợp liên môn, sau một thời gian dài triển khai dạy học đơn môn ở bậc học này.

Do thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, công bố các bộ sách giáo khoa thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2,6 có trễ hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu, nên thành phố cũng đã quyết định gia hạn thêm 1 tuần cho các trường báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa mới (đến ngày 5/3/2021).

Ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục Trung học của Sở đề nghị, giáo viên các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa lý cần nghiên cứu sâu hơn vì có nhiều điểm mới trong triển khai dạy học.

Các trường cần chọn sách phù hợp với mục tiêu, kế hoạch giáo dục của nhà trường, giáo án của giáo viên, không phải chọn sách theo kiểu đọc và so sánh nội dung giữa các bộ sách, thấy sách nào hay thì chọn.

Trong năm học tới, trong cùng một trường trung học cơ sở sẽ tồn tại song song hai kế hoạch giáo dục của hai chương trình của các khối lớp khác nhau, gồm: Chương trình giáo dục hiện hành áp dụng cho các khối lớp từ 7 đến 9 và Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 dành cho khối 6.

Khi triển khai chương trình mới, giáo viên cần phải thảo luận, đề xuất kế hoạch giáo dục cho học sinh.

Riêng giáo viên các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Sử và Địa lý cần phải tham gia học tập, bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu dạy học ở cả 2 chương trình trong bậc trung học cơ sở.

Các trường đề xuất chọn lựa tài liệu, ấn phẩm, tài liệu dạy học bổ trợ phù hợp với kế hoạch dạy học của giáo viên, tổ chuyên môn, thông báo cho học sinh và phụ huynh để có chuẩn bị phù hợp.

Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở dự toán mua sắm thiết bị dạy học, dự kiến biên chế giáo viên, thông tin cho tổ chuyên môn về số lớp học dự kiến, phân phối thời lượng dạy học cho từng môn học, phân bổ hoạt động giáo dục để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục, cũng như thông tin về học sinh học khối 6 của năm học tới.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 bao gồm các bước: Giáo viên nghiên cứu, bỏ phiếu kín kết quả lựa chọn, tổ chuyên môn đề xuất, các cơ sở giáo dục họp và chọn 1 sách giáo khoa/1 môn học, báo cáo kết quả lựa chọn về các Phòng Giáo dục và Đào tạo, để nơi này tổng hợp và báo cáo về Sở.

Từ kết quả lựa chọn này, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của thành phố sẽ nghiên cứu, tổng hợp và lựa chọn các đầu sách phù hợp. Sở sẽ có tổng hợp, tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường học.

Dự kiến, vào cuối tháng 3/2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả lựa chọn này.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cuoi-thang-3-thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-ket-qua-chon-sach-giao-khoa-moi-post215888.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *