Cơ hội thăng hạng III lên hạng II của giáo viên phổ thông Sài Gòn đang hẹp lại

Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thay đổi một số nội dung liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp khiến giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được xét hoặc thi thăng hạng từ thời điểm năm 2020.

Đã 10 tháng nộp hồ sơ nhưng giáo viên vẫn chưa được thi hoặc xét thăng hạng

Ngày 26/12/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Giáo viên phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh mỏi mòn chờ thăng hạng!”. [1]

Nội dung bài báo cho biết, đã hơn nửa năm nộp hồ sơ nhưng giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Tiếp đến ngày 26/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 226/SGDĐT-TCCB gửi Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo về hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Sở yêu cầu đơn vị nhận lại hồ sơ viên chức đăng kí thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã nộp theo công văn số 1391/GDĐT-TC ngày 15/5/2020.

Sau đó, căn cứ 02 phụ lục (đính kèm) để rà soát cập nhật hồ sơ và danh sách viên chức, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí thăng hạng chức danh nghề nghiệp của năm 2021 và nộp hồ sơ từ ngày 22/2/2021 đến ngày 26/2/2021.

Tuy nhiên, ngày 23/2/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lại có công văn số 478/SGDĐT-TCCB gửi Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. [2]

Công văn số 478/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 2/2/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021.

Các Thông tư này thay đổi một số nội dung liên quan đến thăng hạng chức danh nghề nghiệp như:

Hạng chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Sở Nội vụ về các nội dung thay đổi nêu trên thì sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể và sắp xếp lịch rà soát trực tiếp hồ sơ đối với từng đơn vị.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II thay đổi thế nào?

Quy định cũ (Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 và Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017) chỉ cần giáo viên đáp ứng ba tiêu chuẩn sau thì được xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

Thứ nhất, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ;

Thứ hai, có đầy đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật;

Thứ ba, có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký. [3]

Còn quy định mới yêu cầu giáo viên phải đáp ứng 9 nội dung của tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Thứ nhất, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học phổ thông và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

Thứ hai, có khả năng điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

Thứ ba, có khả năng nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

Giáo viên dễ mất tiền oan vì chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III
Giáo viên dễ mất tiền oan vì chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III

Thứ tư, có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;

Thứ năm, có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

Thứ sáu, có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lí, hướng nghiệp và công tác xã hội trường học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

Thứ bảy, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

Thứ tám, được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

Thứ chín, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Có thể nhận thấy, cửa thăng hạng III lên hạng II của giáo viên bậc trung học phổ thông ngày càng hẹp dần. Vậy nên, giáo viên hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đăng kí học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp kẻo lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc vô ích.

Tài liệu tham khảo:

[1] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thi-thang-hang-giao-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-con-phai-cho-doi-den-bao-gio-post215282.gd

[2] //hcm.edu.vn/thong-bao/ve-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-doi-voi-vien-chuc-c41012-66162.aspx

[3] //luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/giao-vien-thang-hang-khong-can-phai-thi-566-23885-article.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bài, ảnh: Ánh Dương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-hoi-thang-hang-iii-len-hang-ii-cua-giao-vien-pho-thong-sai-gon-dang-hep-lai-post215874.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *