Chính sách phát triển giáo dục mầm non từ 1/11/2020

Từ 1/11/2020, các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em mẫu giáo, mầm non ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn… sẽ được hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn hằng tháng, hỗ trợ tiền ăn trưa.

Giáo viên mầm non ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn… được hỗ trợ thêm một khoản tiền hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ

Kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Sau 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (2011 – 2020), tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường được nâng lên hằng năm, đến nay đạt 99,96%.

Toàn quốc đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2017.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-tu-1-11-2020-post213396.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *