Cán bộ quản lý còn dưới 2 năm công tác, sẽ được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Sau bài viết “Hiệu trưởng, tổ trưởng,… khi thôi chức vụ có thể được bảo lưu phụ cấp 6 tháng” đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bài viết đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc trong cả nước.

Bạn đọc có tên Lý Hoan gửi thư về tòa soạn nội dung như sau: “Kính gửi tác giả Bùi Nam và Quý tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tôi là giảng viên đại học, đang làm quản lý và có phụ cấp chức vụ 0,5. Hằng năm, tôi đều được đánh giá, phân loại là viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi sinh tháng 6/1961, từ tháng 1/2021 tôi không làm quản lý nữa và tiếp tục công tác thêm 9 tháng thì nghỉ hưu. Vậy tôi có thuộc diện được giữ nguyên phụ cấp hoặc bảo lưu phụ cấp chức vụ đến lúc về hưu không (9 tháng)? Có thể trả lời qua hộp thư hoặc công khai. Tôi xin chân thành cám ơn quý tòa soạn và tác giả bài báo này.”

(Ảnh minh họa: sgddt.tiengiang.gov.vn)

Trước hết xin chân thành cám ơn bạn đọc đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tòa soạn và tác giả bài viết.

Bằng kiến thức của bản thân và các căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, tác giả xin được cung cấp thông tin để bạn tham khảo, như sau.

Trong câu hỏi của bạn có 2 phần, phần thứ nhất là từ 01/01/2021, bạn cũng không còn giữ chức vụ nào khác nên xin được tư vấn trường hợp cụ thể của bạn sau đây.

Theo quy định của pháp luật thì giáo viên là viên chức và theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục II Thông tư 02/2005/TT-BNV và được sửa đổi bởi khoản 1 mục II Thông tư 83/2005/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức không còn giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

Trường hợp 1: Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành;

Trường hợp 2: Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để làm thủ tục nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền mà vẫn thuộc biên chế trả lương có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là thôi giữ chức danh lãnh đạo), thì kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 được chuyển mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ sang hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới của chức danh lãnh đạo đã đảm nhiệm tại thời điểm thôi giữ chức danh lãnh đạo cho đến ngày nhận sổ hưu (trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 trở đi thì hưởng bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới kể từ ngày thôi giữ chức danh lãnh đạo cho đến ngày nhận sổ hưu).

Trường hợp 3: Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

Trường hợp 4: Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các trường hợp nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp nếu từ 01/01/2021 do bạn có thể không đủ tuổi công tác hết nhiệm kỳ nên không được bổ nhiệm lại nên theo trường hợp 1, bạn sẽ không được hưởng phụ cấp chức vụ từ ngày có quyết định thôi giữ chức vụ.

Hiệu trưởng, hiệu phó có được dạy thêm không?
Hiệu trưởng, hiệu phó có được dạy thêm không?

Tuy nhiên, do bạn còn 9 tháng nữa nghỉ hưu, nên nếu bạn vẫn được tín nhiệm của tập thể và cấp trên, bạn sẽ thuộc trường hợp được kéo dài thời gian giữu chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu theo quy định sau:

Tại khoản 13 Điều 2 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Quyết định 3268/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kéo dài thời gian giữ chức vụ như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Kéo dài thời gian giữ chức vụ là việc cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý đối với công chức viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm còn dưới 2 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý hoặc cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cấp phó của người đứng đầu theo nhiệm kỳ của người đứng đầu.[…]”

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Quyết định 3268/QĐ-BGDĐT năm 2018 về kéo dài thời gian giữ chức vụ như sau:

Điều 21. Kéo dài thời gian giữ chức vụ

1. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, công chức viên chức lãnh đạo, quản lý làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ; đơn vị thực hiện nhận xét, đánh giá theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

2. Sau khi có chủ trương của Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, xem xét, nếu cán bộ còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín).

3. Thông qua hội đồng trường về nhân sự được đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ (đối với các đơn vị có hội đồng trường).

4. Đơn vị lập tờ trình, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ theo quy định.

5. Vụ tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng xin ý kiến nhận xét, đánh giá và quyết định kéo dài hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ công chức viên chức. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng ký quyết định kéo dài hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của công chức, viên chức.

Như vậy, trường hợp hợp nếu bạn làm công tác quản lý còn 9 tháng nghỉ hưu thì thuộc trường hợp được kéo dài thời gian giữ chức vụ thì sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý và được hưởng lương, các chế độ, chính sách theo quy định.

Thông tin cùng bạn đọc.

Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau. Bạn liên hệ bộ phận tổ chức của trường để nắm chi tiết.

BÙI NAM

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/can-bo-quan-ly-con-duoi-2-nam-cong-tac-se-duoc-keo-dai-thoi-gian-giu-chuc-vu-post214501.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *