Các nhà trường tại Hải Phòng dạy học trực tuyến thế nào?

Trong những ngày qua, các cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại một số trường:

Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) có 12 phòng học trang bị bảng tương tác điện tử để hỗ trợ tốt nhất cho các giáo viên dạy học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Để chuẩn bị cho dạy học trực tuyến, Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) đã nâng cấp đường truyền mạng, lên kế hoạch, lập thời khóa biểu cụ thể cho từng lớp (Ảnh: Lã Tiến)

100% giáo viên Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) đến trường dạy học trực tuyến, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến đạt rất cao (Ảnh: Lã Tiến)

Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (quận Ngô Quyền) thường xuyên dự giờ, kiểm tra các giáo viên dạy học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (quận Ngô Quyền) thường xuyên dự giờ, kiểm tra các giáo viên dạy học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Các giáo viên Trường Trung học cơ sở Lạc Viên (quận Ngô Quyền) phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị giáo án điện tử, cô đọng kiến thức trong giáo án để truyền tải tới học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền) lên lớp tiết dạy trực tuyến và ghi hình bài giảng để gửi cho học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Đà (quận Ngô Quyền) sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Teams để dạy học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) chăm chú nghe giảng (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Tỷ lệ học sinh Trường Trung học cơ sở Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) tham gia học trực tuyến đạt cao, chất lượng bài giảng được nhà trường chú trọng (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Việc dạy học trực tuyến tại Trường Trung học cơ sở Nam Hà (quận Kiến An) được nhà trường lên kế hoạch cụ thể, triển khai ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Lã Tiến)

Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Nam Hà (quận Kiến An) thường xuyên dự giờ để kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy (Ảnh: Lã Tiến)

Các cán bộ, giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Hà (quận Kiến An) sử dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ tốt cho việc giảng dạy (Ảnh: Lã Tiến)

100% học sinh Trường Trung học cơ sở Đằng Hải (quận Hải An) cho thiết bị để tham gia học trực tuyến, tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt hơn 98% (Ảnh: Lã Tiến)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai dạy học trực tuyến, nhưng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đông Hải 2 (quận Hải An) vẫn nỗ lực, cố gắng triển khai bảo đảm chất lượng học tập của học sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Kiến An) dự giờ một lớp học trực tuyến vào buổi tối để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên (Ảnh: Lã Tiến)

Tỷ lệ học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tham gia học trực tuyến đạt cao (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tích cực tham gia học tập, phát biểu xây dựng bài (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tích cực tham gia học tập, phát biểu xây dựng bài (Ảnh: Lã Tiến)

LÃ TIẾN

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-nha-truong-tai-hai-phong-day-hoc-truc-tuyen-the-nao-post215877.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *