Bộ trưởng Giáo dục giải trình sao về “sạn” sách Cánh Diều với đại biểu Quốc hội?

Bô Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bắt đầu với lớp 1, theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội.

Sau hơn một tháng triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra, theo dõi và tiếp nhận được các thông tin phản hồi về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới từ các nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh và cử tri cả nước, trong đó có những vấn đề tồn tại được dư luận quan tâm, phản ánh cần được tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng khá nhiều nội dung trong bộ sách Tiếng Việt 1 Cánh Diều dạy trẻ tính lừa lọc, láu cá, hại người khác. Ảnh: TD.

Về sách giáo khoa môn Tiếng Việt của Bộ sách Cánh Diều, báo cáo nhận định có điểm chưa phù hợp.

Đây là 1 trong số 46 quyển sách giáo khoa thuộc 5 bộ sách đã được phê duyệt để các địa phương, các trường lựa chọn, đưa vào giảng dạy.

Lãnh đạo ngành giáo dục khẳng định, tất cả các quyển sách giáo khoa phê duyệt đều được các nhà trường tổ chức cho giáo viên, tổ bộ môn nghiên cứu, đề xuất, thành lập hội đồng đánh giá và quyết định lựa chọn phù hợp với điều kiện triển khai thực hiện tại trường. Trong đó, bộ sách Cánh Diều chiếm 32% tổng số sách giáo khoa lớp 1 được các trường trong cả nước lựa chọn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, điều này cho thấy thành công bước đầu của chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa, không còn sự độc quyền trong xuất bản, phát hành sách như trước đây.

Liên quan nội dung phản ánh về sách Tiếng Việt 1 của bộ sách Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chủ biên) có một số nội dung không phù hợp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hội đồng thẩm định quốc gia rà soát, kiểm tra, kết luận cụ thể các nội dung, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 17/10/2020.

Hội đồng thẩm định đã rà soát và đã gửi báo cáo về Bộ theo đúng yêu cầu.

Dựa trên kết quả báo cáo của Hội đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Hội đồng, với nhà xuất bản và tác giả cuốn sách. Kết quả, tất cả các bên liên quan thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa nội dung cuốn sách cho phù hợp hơn.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ bổ sung ngữ liệu để giáo viên có thể thay thế một số đoạn/bài học cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như bài “Cua, cò và đàn cá” trang 115, bài “Hai con ngựa” trang 157, bài “Lừa, thỏ và cọp” trang 163… Việc chỉnh sửa cũng thực hiện theo hướng thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng như từ “nhá”, “nom”, “quà quà”, “chén”… được sử dụng trong các bài học này.

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn/bài “đa nghĩa”, nên lựa chọn đoạn/bài trong kho tàng Văn học Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và tác giả khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính để kịp thời, thuận lợi cho giáo viên tổ chức hoạt động dạy học.

Trước mắt, Bộ hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các ngữ liệu được thay thế, bổ sung để thực hiện việc dạy học các bài nằm trong chương trình học kỳ I, đồng thời khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong sách theo đúng quy định, báo cáo Bộ trưởng xem xét phê duyệt trước ngày 15/11/2020.

Nhận định về “sạn” trong sách giáo khoa tiếng Việt 1 lần này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, mặc dù việc chỉnh sửa, hiệu đính sách giáo khoa vẫn thường xuyên được thực hiện nhưng để xảy ra bức xúc trong dư luận xã hội về sách Tiếng Việt 1 của bộ sách Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ Giáo dục, Hội đồng thẩm định và tác giả, trong đó có công tác truyền thông về việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, việc phản hồi các phản ánh về những điểm chưa phù hợp của sách.

“Bộ Giáo dục, Hội đồng thẩm định và tác giả cuốn sách trân trọng tiếp thu và cảm ơn các nhà khoa học, giáo viên và cử tri cả nước đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những nội dung chưa phù hợp và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để sách giáo khoa ngày càng hoàn thiện, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới”, báo cáo nêu.

Bộ trưởng Giáo dục cũng thông tin đã chỉ đạo rà soát tất cả các bộ sách lớp 1 mới, chỉ đạo các Sở có giải pháp hỗ trợ nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh, đẩy mạnh truyền thông nhằm tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, tới đây sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình xã hội hóa việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa lớp 1, tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 theo đúng lộ trình quy định.

Đỗ Thơm

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-truong-giao-duc-giai-trinh-sao-ve-san-sach-canh-dieu-voi-dai-bieu-quoc-hoi-post213174.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *