Bộ Giáo dục tái khẳng định bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên

Vừa qua, giáo viên cả nước rất vui mừng, phấn khởi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư mới không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên Nghị định 115/2020/NĐ-CP vẫn yêu cầu có ngoại ngữ, tin học đối với gần như tất cả viên chức khi tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp khiến một số thầy cô vẫn cảm thấy băn khoăn.

Giáo viên cơ bản vẫn phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Nghị định 115?
Giáo viên cơ bản vẫn phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Nghị định 115?

Liên quan đến vấn đề này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có liên hệ với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nhận được câu trả lời rằng:

Một trong những điểm mới tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập là bỏ quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ ngoại ngữ thứ 2 đối với giáo viên dạy ngoại ngữ, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Yêu cầu về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc được đưa vào tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên các hạng.

Như vậy, giáo viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên các hạng.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Các quy định về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP là quy định chung cho viên chức của tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, một trong những căn cứ quan trọng của việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên là quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT (khoản 1 Điều 31 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). Các Thông tư này được ban hành trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02
Có giáo viên “hoang mang” về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

Thực hiện quy định của Chính phủ tại khoản 2 Điều 32, khoản 4 Điều 37 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập để phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các Thông tư mới ban hành và thay thế Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thông tin thêm, các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên. Như vậy, khi các Thông tư này có hiệu lực thi hành (từ ngày 20/3/2021-PV) việc tuyển dụng giáo viên phải căn cứ vào các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại các Thông tư và sẽ không quy định người đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đồng thời, các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT cũng là căn cứ để thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Do đó, khi xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (theo quy định tại khoản 2 Điều 32, khoản 4 Điều 37 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không quy định giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi và xét thăng hạng để bảo đảm đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên quy định tại các Thông tư nói trên.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-tai-khang-dinh-bo-yeu-cau-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-voi-giao-vien-post215908.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *