Bộ Giáo dục công bố bộ tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học

Bộ tài liệu truyền thông gồm 4 tài liệu, gồm: Bộ tờ rơi, tranh ảnh về phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học; tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học; tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dành cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông; tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học.

Các tài liệu này được sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện. Các điều kiện vệ sinh trường học đã được cải thiện đáng kể.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng được coi trọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác y tế trong trường học (ảnh: giaoduc.net.vn)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trường học cũng còn gặp không ít khó khăn. Mạng lưới nhân viên y tế, cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh tại trường học còn thiếu…

Xuất phát từ thực tế này, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học và phòng, chống dịch Covid-19 được xây dựng, ban hành nhằm giúp các nhà trường có cơ sở tham khảo, đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Việc phê duyệt, đưa vào sử dụng rộng rãi tài liệu này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Các file tài liệu, tải TẠI ĐÂY.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-cong-bo-bo-tai-lieu-huong-dan-cong-tac-y-te-truong-hoc-post213811.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *