Bộ đã có thông tư các trường vẫn chờ hướng dẫn, bao giờ mới bỏ được hồ sơ giấy?

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước phấn khởi, vì từ nay không còn cảnh in giáo án nộp cho các cơ sở giáo dục để … ký duyệt.

Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo án điện tử, ít nhất cả nước sẽ tiết kiệm được cho xã hội trên 70 tỷ đồng/năm học.

Quan trọng hơn tiền bạc, đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, trên chỉ đạo, dưới phải nghe. Tinh thần sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật phải được lan tỏa, thực hiện ngay trong ngành giáo dục.

Giáo án điện tử vẫn ở trên văn bản của Bộ!

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/11/ 2020.

Thế nhưng, phần lớn các cơ sở giáo dục người viết thăm dò vẫn yêu cầu giáo viên in giáo án nộp cho các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để … ký duyệt.

Ngay các trường tiểu học, dù khoản 4 Điều 21 thông tư Số: 28/2020/TT-BGDĐT ghi rất rõ ràng:

4. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

Thế nhưng hiệu trưởng vẫn chờ chỉ đạo, không cho phép sử dụng hồ sơ giáo án điện tử thay thế hồ sơ giấy!

Được sử dụng hồ sơ giáo án điện tử vẫn là mong muốn của giáo viên. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Với giáo dục trung học, khoản 4 Điều 21 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có ghi:

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nên gần như rất nhiều cơ sở giáo dục trung học đều chờ chỉ đạo bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên vẫn phải “dài cổ” chờ được sử dụng hồ sơ giáo án điện tử thay thế hồ sơ giấy!

Lý do giáo án vẫn phải in nộp rất đa dạng, nhưng chung nhất là Sở, Phòng chưa có chỉ đạo cụ thể vấn đề này.

Một số trường lấy lý do “Giáo viên ngày nào cũng mang laptop đi dạy mới được xét sử dụng giáo án điện tử?”.

Giáo viên không có laptop có được sử dụng giáo án điện tử?

(Ảnh minh họa: VnDoc.com)
Một tuần in 30 bản giáo án để ký, giáo viên không đi mua thì sức đâu mà soạn?

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT không hề quy định “Giáo viên ngày nào cũng mang laptop đi dạy mới được xét sử dụng giáo án điện tử”.

Giáo án là kế hoạch dạy học của giáo viên chuẩn bị trước khi lên lớp, có thể giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học, cũng có thể không.

Thực tế muốn có tiết dạy tốt, giáo viên phải thoát ly hoàn toàn giáo án, hay nói cách khác giáo viên đã thuộc giáo án.

Mặt khác không nhất thiết phải có laptop mới quản lý giáo án được, chỉ cần điện thoại thông minh cũng vô tư mở, sử dụng và quản lý giáo án. Với giáo viên hiện nay có thể nói 99,99% đều đã sử dụng điện thoại thông minh.

Tư tưởng “chờ trên” vẫn đè nặng cán bộ quản lý cơ sở.

Không phải cán bộ quản lý cơ sở không biết thông tư quy định có thể dùng hồ sơ giáo án điện tử thay thế hồ sơ giấy, nhưng sợ sai, không dám quyết.

Thế nhưng vẫn có một số trường chủ động yêu cầu giáo viên gửi giáo án vào mail của người có trách nhiệm kiểm tra. Nếu cấp trên về kiểm tra đòi hỏi hồ sơ giấy mới yêu cầu giáo viên in ra.

Thiết nghĩ khi chúng ta đã và đang yêu cầu áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đơn giản nhất là cho phép sử dụng hồ sơ điện tử, tại sao các cơ sở giáo dục lại cứ lần lữa không thực hiện?

Nên chăng, cần đưa tiêu chí sử dụng, quản lý hồ sơ điện tử vào thi đua mới buộc lãnh đạo các cơ sở giáo dục thực hiện.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-28-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-tieu-hoc-190610-d1.html

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-trung-hoc-pho-thong-co-nhieu-cap-hoc-6c4eb.html

Sơn Quang Huyến

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-da-co-thong-tu-cac-truong-van-cho-huong-dan-bao-gio-moi-bo-duoc-ho-so-giay-post213968.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *