Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm từ tháng 11/2020

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết năm 2021. Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III,…

Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm. Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí…là những chính sách mới về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2020.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bang-luong-giang-vien-cao-dang-su-pham-tu-thang-11-2020-post213411.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *