Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 150 câu hỏi

Ngày 24/2,Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu về các bài thi đánh giá năng lực 2021.

Theo đó, bài thi sẽ đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông theo 3 nhóm năng lực, đề thi phân hóa cao, điểm theo 3 hợp phần và tổng điểm, dự báo kết quả học tập, dữ liệu học sinh, xếp loại trường trung học phổ thông, tư vấn chính sách.

Ông Nguyễn Tiến Thảo (người đứng), Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, giới thiệu về bài thi đánh giá năng lực dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2021 (ảnh:VNU)

Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo cho biết: Năm học 2021 – 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông, trong đó bài thi có nhiều mục đích, hướng tới đánh giá toàn diện cho học sinh sau khi kết thúc bậc học trung học phổ thông.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; tự khám phá khoa học (tự nhiên – xã hội) và ứng dụng công nghệ; theo hướng cá thể hóa.

Vì sao Đại học Quốc gia Hà Nội "khởi động lại" kỳ thi đánh giá năng lực?
Vì sao Đại học Quốc gia Hà Nội “khởi động lại” kỳ thi đánh giá năng lực?

Bài thi sẽ gồm tổng số 150 câu hỏi trong có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Theo kế hoạch dự kiến ngày 15/3/2021, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố bài thi mẫu để thí sinh tham khảo. Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi này với quy mô khoảng 10.000 thí sinh chia thành 6 đợt/năm, trong đó đợt 1 dự kiến bắt đầu ngày 8-9/5/2021 đến hết tháng 7/2021.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại www.khaothi.vnu.edu.vn từ ngày 1/4/2021, trong đó thí sinh được tự lựa chọn địa điểm thi, ca thi, giờ thi… Thí sinh sẽ nộp lệ phí Trực tuyến (chuyển khoản, ví điện tử, apps…).

Lưu ý thí sinh làm bài thi

Khi làm bài thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông thí sinh phải thực hiện tuần tự từ phần 1 (định lượng) đến phần 2 (định tính) rồi sang phần 3 (khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo. Nếu đang làm bài ở phần 2, thí sinh không thể quay trở lại làm các câu hỏi của phần 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội không hạn chế số lần dự thi của thí sinh. Tuy nhiên, thời gian dự thi giới hạn giữa các lần thi của thí sinh cách nhau là 28 ngày. Ví dụ: Lần 1 thi ngày 8/5/2021 thì lần thứ 2 dự thi sớm nhất là ngày 05/6/2021.

Thí sinh được phép chuyển ca thi trước 14 ngày thi (nếu còn chỗ trống ở ca thi chuyển đến). Thí sinh được hủy đăng ký dự thi. Thông tin thay đổi được xác thực và gửi tới thí sinh qua email cá nhân.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bai-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-gom-150-cau-hoi-post215858.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *