Ai phải chịu trách nhiệm với những sai phạm ở Trường Tiểu học Minh Khai?

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, những sai phạm ở trường Tiểu học Minh Khai (Thành phố Hà Giang, Hà Giang) đã gây nhiều bức xúc .

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã vào cuộc thanh tra và có bản kết luận số 183, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Minh Khai.

Trước những sai phạm xảy ra tại trường Minh Khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đã yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Giang có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục hoàn thành theo nội dung kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học Minh Khai.

Loạt đơn thư kiến nghị của Phụ huynh, giáo viên tại trường Tiểu học Minh Khai.

Qua sai phạm tại trường tiểu học Minh Khai, chỉ đạo các trường tự kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật trong nhà trường, có biện pháp, giải pháp chẩn chỉnh, khắc phục các sai phạm (nếu có).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang phải xây dựng xây dựng tiêu chí sắp xếp lớp đảm bảo tính khách quan, hợp lý đối với học sinh đầu cấp, tiêu chí, cơ chế bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp học để các trường căn cứ tổ chức thực hiện.

Hiệu trưởng trường Minh Khai (Hà Giang) thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo
Hiệu trưởng trường Minh Khai (Hà Giang) thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức nhà giáo

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang cũng yêu cầu các trường tiểu học thực hiện theo dõi việc đứng lớp của giáo viên có xác nhận của giáo viên lên lớp và lãnh đạo nhà trường phụ trách khối lớp.

Trước việc huy động, ủng hộ trái quy định tại trường Tiểu học Minh Khai, Chủ tịch thành phố Hà Giang cũng yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố chấm dứt việc huy động ủng hộ, đóng góp tiền vệ sinh lớp học, sân trường, chăm sóc công trình măng non, vệ sinh công trình phụ, bảo vệ từ năm học 2021-2022; yêu cầu các trường có giải pháp tổ chức thực hiện vệ sinh hợp lý nhằm giáo dục cho học sinh giữ gin vệ sinh chung, ý thức lao động, bảo vệ môi trường.

Cụ thể hóa những nội dung quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhà trường tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường tiểu học để các trường trên địa bàn thực hiện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang phải chỉ đạo các trường rà soát lại thực tế sử dụng sổ liên lạc điện tử để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp hoặc nghiên cứu cách thức thông tin khác (Mạng xã hội) đến với phụ huynh để giảm chi phí phụ huynh học sinh phải đóng góp.

Chủ trì phối hợp với phòng Tài chinh – Kế hoạch, phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan khảo sát, nghiên cứu xây dựng định mức hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý bán trú buổi trưa trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của giáo viên, nhân viên nhà trường, chia sẻ khó khăn và điều kiện kinh tế của phụ huynh để các trường trên địa bàn thành phố thống nhất áp dụng.

Riêng đối với trường Tiểu học Minh Khai, để xảy ra hàng loạt sai phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang yêu cầu nhà trường chấn chỉnh hoạt động của Hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng, Kế toán, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hội.

Đồng thời yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhà trường xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển sinh nhà trường trong đó quy định nhiệm vụ quyền hạn… có tính cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào quy chế hoạt động của nhà trường.

Đặc biệt, trong bản kết luận 183, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang yêu cầu nhà trường phải tổ chức tổ chức họp phụ huynh lớp 2A5 của năm học 2019 – 2020 để làm rõ việc trả lại tiền học Tiếng Anh cho phụ huynh, trường hợp chưa trả yêu cầu cô Nguyễn Thị Hà (nay đã chuyển công tác sang trường tiểu học Kim Đồng) trả lại cho phụ huynh số tiền học Tiếng Anh đã thu năm học 2019-2020.

Giữa trung tâm thành phố Hà Giang, trường Minh Khai vẫn xảy ra hàng loạt sai phạm. Ảnh: LC

Thực hiện hoàn thiện hồ sơ quản lý tài chính, tài sản của nhà trường để quản lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, Chủ tịch thành phố Hà Giang yêu cầu phường tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đối với Trường Tiểu học Minh Khai nói riêng và các trường trên địa bàn phường. Giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục của Trường Tiểu học Minh Khai.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang được yêu cầu chủ trì phối hợp với phòng Giác dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan quyết toán nguồn tài trợ hàng năm của các trường.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giá dịch vụ trông giữ xe trong các trường học để các trường làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Trường Tiểu học Minh Khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Chi cục Thuế thành phố thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố xong trước ngày 01/03/2021.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy phường Minh Khai tăng cường công tác lãnh đạo đối với chi bộ Trường Tiểu học Minh Khai trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Thực hiện việc kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật về Đảng đối với các Đảng viên có liên quan.

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu Công đoàn Trường Tiểu học Minh Khai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân nhà trường.

Tăng cường vai trò trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong trường học; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với Ban thanh tra nhân dân nhà trường.

Theo phóng viên được biết, dù là lãnh đạo Trường Tiểu học Minh Khai và trường xảy ra hàng loạt những sai phạm về thiếu dân chủ, vi phạm đạo đức, thu chi sai ngân sách, phải khắc phục tài chính… nhưng cá nhân Hiệu trưởng Hoàng Thị Tuyết Nhung vẫn chưa bị đề nghị kỷ luật.

Trần Phương

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ai-phai-chiu-trach-nhiem-voi-nhung-sai-pham-o-truong-tieu-hoc-minh-khai-post214879.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *