4 trường tự chủ của Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng học phí

Phát biểu tại Hội nghị thường niên năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM) hôm 29/12, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc thường trực của VNUHCM cho biết, tự chủ đại học luôn là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, để phát triển giáo dục đại học.

Đặc biệt, việc này còn giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng đại học của quốc tế.

Trong thời gian tới, VNUHCM sẽ tiếp tục tiên phong trong việc nghiên cứu mô hình tự chủ phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, làm tiền đề cho sự hội nhập, khẳng định vị trí của giáo dục đại học Việt Nam đối với thế giới, cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Lộ trình tăng học phí dự kiến của 4 trường đại học thuộc VNUHCM (Ảnh: P.L)

Năm nay, Hội đồng đại học của VNUHCM đã phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của 4 trường đại học thành viên là: Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế – Luật và Trường Đại học Quốc tế.

Cùng lúc, từ năm tới, các đơn vị này sẽ áp dụng cơ chế tự chủ tài chính. Các đơn vị này sẽ điều chỉnh học phí theo lộ trình tự chủ trên cơ sở đề án tự chủ, định mức kinh tế – kỹ thuật của đơn vị đã được phê duyệt, và theo quy định của pháp luật.

Lộ trình mức học phí áp dụng từ năm 2021 đến năm 2025 của 4 trường đơn vị thành viên, thấp nhất là 20,5 triệu/năm (Trường Đại học Kinh tế – Luật, năm 2021), cao nhất là 66 triệu đồng/năm (Trường Đại học Quốc tế, năm 2025).

Thế nhưng, cùng với việc áp dụng chính sách lộ trình tăng học phí, các trường đại học này cũng sẽ tính toán, dành từ 8 đến 10,8% tiền học phí thu được để trích hỗ trợ học bổng dành cho sinh viên.

Việc áp dụng mức học phí mới để nhằm đảm bảo định mức kinh tế – kỹ thuật, chi phí dịch vụ giáo dục và đào tạo.

Việt Dũng

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/4-truong-tu-chu-cua-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-du-kien-tang-hoc-phi-post214580.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *